04.12.2021, Шанба

Ривожланиш кўрсаткишлари


Асосий иқтисодий кўрсаткичлар  2018 йил январь-март

 

Январь-март ойларида республика ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби

 

 

млрд. сўм

2017 йил
январь-мартга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

2294,2

105,8

Саноат маҳсулоти

2171,2

112,9

Истеъмол товарлари

253,1

103,8

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

116,8

102,0

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

672,4

125,4

Қурилиш ишлари

402,5

119,1

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

112,5

100,4

Йўловчи айланмаси
 (млн. йўловчи-км)

844,7

102,9

Чакана товар айланмаси

950,9

103,0

Хизматлар, жами

941,2

105,7

Ташқи савдо айланмаси
 (
млн. АҚШ долл.)

171,2

114,3

Экспорт

124,4

107,9

Импорт

46,8

135,8

Сальдо (+;-)

77,6

х

 

млрд.сўм

2017 йил
январь-мартга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2017 йил

2018 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

1575,5

2294,2

105,8

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

1467,1

2036,3

105,8

Маҳсулотларга соф солиқлар

108,4

257,9

105,7

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

1467,1

2036,3

105,8

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

52,6

71,1

102,0

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

605,7

997,2

107,4

саноат

476,9

817,3

104,3

қурилиш

128,8

179,9

119,1

Хизматлар

808,8

968,0

104,8

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

136,4

168,4

102,1

ташиш ва сақлаш,

ахборот ва алоқа хизматлари

182,7

198,1

104,3

 

бошқа хизматлар

489,7

601,5

105,7

 

Батафсил малумот: Ялпи худудий махсулот - 2018