19.01.2022, Чоршанба

Умумий маълумотлар

I БЎЛИМ. УМУМИЙ НИЗОМЛАР


1-модда. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши – Қорақалпоғистон Республикаси Ҳукумати.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши – Қорақалпоғистон Республикаси Ҳукумати – иқтисодият, ижтимоиий ва маънавий соҳанинг самарали фаолият юритишига раҳбарлик қилувчи, Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Палаталари хулосалари, Ўзбекистон Республика Президенти фармонлари, қарорлари ҳамда фармойишларининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва фармойишларининг, Қорақалпоғистон Республикаси қонунларининг ва Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорги Кенгеси ва унинг Раёсати Президиуми (Раёсати) қарорларининг, ва бошқа хулосалари бажарилишини таъминлайдиган Қорақалпоғистон Республикаси давлат ҳокимиятининг олий ижро-раҳбарлик органи ҳисобланади.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши давлат бошқарув идоралари ва ўзлари тузган хўжалик бошқариш органлари тизимини, шунингдек, республика ҳудудида жойлашган Ўзбекистон Республикасига буйсинадиган ташкилотларга раҳбарлик қилади ва уларнинг ўз-ара алоқадор ишларини таъминлайди.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Қорақалпоғистон Республикаси Конституцияси ҳамда ушбу Қонунга мувофиқ ўз вакилликларига кирадиган, Қорақалпоғистон Республикасини назорат қилишга оид давлат ва хўжалик бошқариш масалаларини ечишга ҳақли. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши қонун чиқариш ташаббуси ҳуқуқига эга.

2-модда. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши фаолиятининг асосий тамойиллари.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ўз фаолиятида коллегия, демократик ва қонунийлик, Қорақалпоғистон Республикасида истиқомат қиладиган барча миллат вакиллари манфаатларини ҳисобга олиш тамойилларини раҳбарликга олади.

3-модда. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ижтимоий бирлашмалар билан ўз-аро алоқалари.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ўз вакиллигига кирадиган масалалар юзасидан ижтимоий бирлашмалар билан ўз-аро алоқадор ҳаракат қилади ва уларга мавжуд қанунларга мувофиқ зарурий ёрдам кўрсатади.

4-модда. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг диний ташкилотлари билан алоқалари.

 Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг диний ташкилотлари билан ўз-аро алоқалари Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикасининг ҳамда Қорақалпоғистон Республикасининг виждон еркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунлари билан белгиланади.


Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-сентябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарары ҳаққында


Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-сентябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарарына муўапық Министрлер Кеңеси

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 

2018-жыл 24-сентябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын. 

2. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының усы қарары менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы 64 (хызмет көрсетиўши хызметкерлерден тысқары) басқарыў хызметкерлери саны менен қосымшаға муўапық тастыйықланғанлығы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси аппаратының деталластырылған структурасы қосымшаға муўапық тастыйықлансын. 

4. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Ислер Басқарыўшысы Финанс министрлиги менен биргеликте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси аппараты хызметкерлериниң штатлар кестесин усы қарарға муўапық қайта көрип шықсын ҳәм тастыйықласын.

5. Усы қарардың қабыл етилиўи мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018-жыл 11-сентябрьдеги 550-санлы қарары өз күшин жойытқан деп есаплансын. 

6. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Министрлер Кеңеси Баслығының биринши орынбасары А.Тажетдинов хәм Ислер Басқарыўшысы М.Джуманиязовқа жүкленсин. 


Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев


Қорақалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши бошқарув аппаратининг

ТУЗИЛМАСИ