04.03.2024, Понедельник

Гимн


  1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


  1. Текст и музыка Государственного гимна Республики Узбекистан утверждены Законом Республики Узбекистан от 10 декабря 1992 года № 768-XII «О государственном гимне Республики Узбекистан».
  2. Государственный гимн Республики Узбекистан является символом государственного суверенитета Республики Узбекистан.
  3. Уважительное отношение к Государственному гимну Республики Узбекистан является долгом каждого гражданина Республики Узбекистан.
  4.  
  5. Музыка Мутала Бурхонова
  6. Слова Абдуллы Орипова


Серқуёш ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,

Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!

Яшнагай то абад илму фан, ижод,

Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

 

Припев:

Олтин бу водийлар - жон Ўзбекистон,

Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!

Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,

Оламни маҳлиё айлаган диёр!

 

Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,

Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!

Истиқлол машъали тинчлик посбони,

Хақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Припев:

Олтин бу водийлар - жон Ўзбекистон,

Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!

Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,

Оламни маҳлиё айлаган диёр!


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

 

  1. Закон о «Государственном гимне Республики Каракалпакстан» был принят 24 декабря 1993 года на XIV сессии Верховного Совета Республики Каракалпакстан.

 

  1. Музыка Н.Мухаммеддинова
  2. Слова И.Юсупова


Жайхун жагасында оскен бай терек,

Туби бир шакасы мын болар демек,

Сен сондай саялы, куяшлы елсен,

Тынышлык хам ыгбал сендеги тилек.

 

Припев:

Дийхан баба напеси бар жеринде,

Жуусан анкып, кийик кашар шолинде,

«Каракалпакстан» деген атынды,

Ауладлар адиулер журек торинде.

 

Айдын келешекке шакырар заман,

Мартлик мийнет, билим жеткизер оган,

Халкын бар азамат, дос хам мехрибан,

Еркин жайнап–жасна, манги бол аман.

 

Припев:

Дийхан баба напеси бар жеринде,

Жуусан анкып, кийик кашар шолинде,

«Каракалпакстан» деген атынды,

Ауладлар адиулер журек торинде.