22.09.2023, Juma

Huqıq qorǵaw uyımlarınıń jumısı, áskeriy mobilizaciya hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri boyınsha bólimi

Huqıq qorǵaw uyımlarınıń xızmeti, mobilizaciya hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri boyınsha topardıń
funkciyalıq wazıypaları haqqında

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

1. Usı Reje Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń  Huqıq qorǵaw uyımlarınıń xızmeti, mobilizaciya hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri boyınsha toparınıń (keyingi orınlarda topar dep ataladı) funkciyalıq wazıypaların belgileydi.
2. Topar Ministrler Keńesiniń funkciyalıq quramlıq bólimi bolıp tabıladı.
3. Topar óz jumısında Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlis palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Pármanlarına, qararları menen biyliklerine, Ministrler Kabinetiniń qararları menen biyliklerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń qararları menen basqa da hújjetlerine, Ministrler Keńesiniń qararları menen biyliklerine, sonday-aq, usı Rejege ámel etedi.
4. Topar óz jumısın Ministrler Keńesi Baslıǵınıń basshılıǵında ámelge asıradı.
5. Topar ózine júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlawda Ministrler Keńesiniń basqa da quramlıq bólimleri, mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımları, jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımları, basqa da uyımlar hám shólkemler menen óz-ara birgelikte ámelge asıradı. 

2-bap. Topardıń wazıypaları hám funkciyaları

6. Tómendegiler topardıń tiykarǵı wazıypaları bolıp tabıladı:
ózine júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlaw sheńberinde Ministrler Keńesi baslıǵınıń jumısların shólkemlestiriw; 
Ministrler Keńesine kirgizilgen usınıslardıń hám topar tarawına kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetleri joybarları kórip shıǵılıwın támiyinlew hám qabıl etilgen hújjetlerdiń orınlanıwın qadaǵalaw;
Ministrler Keńesiniń Baslıǵı tárepinen ótkeriletuǵın májilisler, sonıń ishinde, hár háptelik apparat májilisleriniń hám Ministrler Keńesiniń Baslıǵı basshılıq etetuǵın  komissiyalar májilisleriniń materialların tayarlaw hám olarda qabıl etilgen qararlardıń rásmiylestiriiwin támiyinlew;

a) huqıq qorǵaw  uyımları xızmeti tarawında:

huqıq buzarlıqlar hám jınayat islegen shaxslar menen islesiw máselelerinde huqıq qorǵaw hám mámlekettiń basqa da uyımları jáne mámleketlik emes shólkemler menen birge islesiwdi támiyinlew;
huqıq buzarlıqlardıń aldın alıw boyınsha mámleketlik baǵdarlamalardıń tayarlanıwın hám ámelge asırılıwın támiyinlew;
huqıq buzarlıqlardıń aldın alıw boyınsha aymaqlıq baǵdarlamalardıń islep shıǵılıwın, tastıyıqlanıwın hám ámelge asırılıwın támiyinlew;
mámleketlik strategiyalıq hám mobilizaciya rezervlerin qáliplestiriwdi, sonıń ishinde, olardı jıynawdı, saqlawdı hám jańalap barıwdı, sonday-aq, mámleketlik strategiya hám mobilizaciya rezervlerinen belgilengen tártipte operativlik penen paydalanıwǵa turaqlı tayar bolıwın támiwinlew jumısların muwapıqlastırıw;
Ózbekstan Respublikası Mámleketlik shegaraların delimitaciyalaw, demakratciyalaw hám redemarkaciyalaw, shegaralar janındaǵı mashqalalardı sheshiw, nolegal migraciyaǵa qarsı gúresiw, respublika aymaǵına tovarlar menen kontrafakt ónimlerdi nızamsız alıp kiriw máselelerine baylanıslı ilajlardı belgilengen tártipte ámelge asırıw;
ǵalabalıq ilajlardı tayarlawda hám shólkemlestiriwde qáwipsizlik máselelerin muwapıqlastırıw,  ǵalabalıq ilajlardı ótkeriwdiń belgilengen tártibine ámel etiw boyınsha qadaǵalawdı támiyinlew;

b) mobilizaciya hám ayrıqsha jaǵdaylar tarawında:

qorǵanıw qúdiretin támiyinlew, áskeriy xızmetke májbúr shaxslardı esapqa alıw ilajların ámelge asırıw, bronǵa qoyıw máseleleri boyınsha mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimleri jumısın muwpıqlastıradı;
ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám olardıń aqıbetlerin saplastırıw, tábiyǵıy apatlar, epidememiyalar hám basqa da jaǵdaylarda tiyisli organlardıń jumısların shólkemlestiredi hám muwapıqlastıradı;
Miistrler Keńesiniń Baslıǵı tárepinen ótkeriletuǵın mobilizaciyalıq hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri boyınsha májilislerdiń kún tártibi joybarların qáliplestiredi, Ministrler Keńesiniń Baslıǵına tastıyıqlatadı hám tiyisli hújjetlerdiń tayarlanıwın támiyinleydi;
Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen ótkeriletuǵın mobilizaciyalıq hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri boyınsha májilislerdi shólkemlestiredi, tapsırmalardı ulıwmalastıradı, olardıń orınlanıwın qadaǵalaydı hám orınlanıw jáne nátiyjeler haqqında Ministrler Keńesi Baslıǵın belgilengen múddetlerde xabardar etedi;
Topar mobilizaciyalıq hám ayrıqsha jaǵdaylar máselelerine baylanıslı qararlar, biylikler hám basqa da hújjetler joybarların tayarlaydı;
mobilizaciyalıq hám ayrıqsha jaǵdaylar máselelerine baylanıslı ilajlardı hám qadaǵalaw rejelerin islep shıǵadı;
Ministrler Keńesiniń mobilizaciya hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri boyınsha is rejesin islep shıǵadı hám ámelge asıradı;
mobilizaciya hám ayrıqsha jaǵdaylar máseleleri toparı haqqındaǵı Rejege hám Ministrler Keńesiniń qararlarına muwapıq basqa da wákilliklerdi ámelge asıradı.
7. Topar ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegi funkciyalardı ámelge asıradı: 
Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstituciyaları hám nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlis palatalarınıń qararları,  Prezident hújjetleri menen tapsırmaları, Ministrler Kabinetiniń, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararları hám tapsırmaları menen Toparǵa júklengen wazıypalardı orınlaw boyınsha anıq ilajlardı islep shıǵadı hám ámelge asıradı;
toparǵa baylanıslı tapsırmalar boyınsha tiyisli shólkemlestiriwshilik, maǵlıwmatnama, statistikalıq materiallar menen usınıslardı ulıwmalastıradı hám tayarlaydı;
Ózbekstan Respublikası Prezidenti Apparatına, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabineti menen Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesine kórip shıǵıw ushın kirgiziletuǵın, sonday-aq, Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen qabıl etiletuǵın tiyisli normativlik-huqıqıy hám basqa da hújjetler joybarların tayarlaydı;
toparǵa  tiyisli tapsırmalardıń orınlanıwı boyınsha sistemalı qadaǵalawdı shólkemlestiredi, olardıń orınlanıwın támiyinlew boyınsha tiyisli shólkemlestiriw ilajları menen qadaǵalaw rejelerin islep shıǵadı;
mashqalalı máselelerdi sheshiw hám Qaraqalpaqstan Respublikası, sonday-aq, toparǵa tiyisli tarawlardı rawajlandırıwdıń perspektivalı wazıypaların ámelge asırıw boyınsha usınıslar menen anıq ilajlardı islep shıǵadı hám Ministrler Keńesi Baslıǵına usınıs etedi;
mámleketlik baǵdarlamalardıń ámelge asırılıwı, toparǵa tiyisli tapsırmalardıń orınlanıwı boyınsha tiyisli strukturalanǵan maǵlıwmatlar bazasın qáliplestiredi hám alıp baradı;
Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qatnasıwında ótkeriletuǵın májilislerdiń ótkeriliwin támiyinleydi hám juwapkerlerdi tartqan halda jumıslardı muwapıqlastıradı;
fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájatların «Fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájatları haqqında»ǵı Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Nızamlarına muwapıq kórip shıǵadı;
Ministrler Keńesiniń jumısı haqqında jámiyetshilikti belgilengen tártipte xabardar etiwdi shólkemlestiredi;
mámleketlik sır bolǵan maǵlıwmatlar yaki nızam menen qorǵalatuǵın basqa da málimlemelerdiń qorǵalıwın támiyinleydi;
toparda atqarıw tártibin bekkemlew ilajların ámelge asıradı.
Topar nızam hújjetlerine muwapıq basqa da funkciyalardı orınlaydı.

3-bap Topardıń huqıqları hám juwapkershiligi

8. Topar ózine júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa iye:
Ministrler Keńesinde kórip shıǵılatuǵın máselelerdi talqılaw hám islep shıǵıw ushın toparǵa nızam hújjetlerinde belgilengen zárúr bolǵan materialllar menen maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimlerinen, rayonlar hám qalalar hákimliklerinen, basqa da shólkemlerden, Ministrler Keńesiniń tiyisli quramlıq bólimlerinen belgilengen tártipte sorap alıw;
zárúrlik bolǵanda, toparda kórip shıǵılatuǵın máselelerdi islep shıǵıw, málimleme hám talqılanǵan materialllardı, sonday-aq, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetleri joybarların tayarlaw ushın mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimleri, rayonlar hám qalalar hákimlikleriniń basshıları menen xızmetkerlerin, Ministrler Keńesiniń tiyisli komplekslerin, basqarmalar menen toparlardıń xızmetkerlerin mirát etiw, tartıw hám usı maqsetler ushın waqtınsha ekspert toparların shólkemlestiriw;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimleri, rayonlar menen qalalar hákimlikleri, basqa da shólkemler, Ministrler Keńesiniń tiyisli quramlıq bólimlerine operativlik penen sheshiwdi talap etetuǵın jáne toparǵa júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlawǵa baylanıslı bolǵan máseleler boyınsha belgilengen tártipte tapsırmalar beriw;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimlerinde, rayonlar hám qalalar hákimliklerinde, basqa da shólkemlerde, Qaraqalpaqstan Rspublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesi tárepinen qabıl etilgen normativlik-huqıqıy hám basqa da hújjetlerdiń orınlanıwı boyınsha jumıslardı belgilengen tártipte úyreniw.
9. Topardıń juwapkershiligi:
ózine júklenen wazıypalar menen funkciyalardıń sapalı hám óz waqtında orınlanıwı;
Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palataları qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Ministrler Kabineti, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesiniń hújjetleri menen tapsırmalarına muwapıq toparǵa tiyisli usınıslar hújjetler joybarlarınıń talap dárejesinde hám óz waqtında tayarlanıwına;
mámleketlik uyımlar hám basqa da shólkemler tárepinen Ministrler Keńesine, yaǵnıy, toparǵa júklengen wazıypalar boyınsha kirgiziletuǵın usınıslar menen hújjetlerdiń sapalı hám óz waqtında kórip shıǵılıwınıń shólkemlestiriliwi, olardıń ekonomikalıq, qarjı hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriliwine, sonday-aq, tiykarlanǵan sheshimlerdiń tayarlanıwına;
Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarına, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Apparatına, Ministrler Kabinetine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesine kórip shıǵıw ushın kirgiziletuǵın hújjetler menen usınıslardıń joybarların islep shıǵılıwın hám ámelge asırılıwın qadaǵalaw;
Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń «Atqarıw tártibin bekkemlew haqqında»ǵı 1999-jıl 12-yanvardaǵı 12-sanlı qararına muwapıq atqarıw tártibiniń támiyinleniwine;
Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Pármanları, qararları, biylikleri hám tapsırmaları, Ministrler Kabinetiniń qararları, biyliklerihám tapsırmaları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesiniń qararları menen tapsırmalarınıń toparǵa tikkeley tiyisli mámleketlik uyımlar hám basqa da shólkemler tárepinen orınlanıw jaǵdayınıń óz waqtında úyreniliwi ushın juwap beredi.

4-bap. Topardıń strukturası

10. Topardıń strukturasına topar basshısı, bas qánige hám jetekshi qánige kiredi.
Topardıń strukturası Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi tárepinen tastıyıqlanadı.
11. Topardıń jumısı usı Rejege muwapıq shólkemlestiriledi.
12. Topar óz jumısında Ministrler Keńesiniń Baslıǵına boysınadı.
13. Topar basshısı Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararı menen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımnan azat etiledi.
14. Topar xızmetkerleri Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararı menen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımnan azat etiledi.
15. Topar rejesi Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararı menen tastıyıqlanadı.
16. topar xızmetkerleriniń funkciyalıq wazıypaları Ministrler Keńesiniń Baslıǵı tárepinen tastıyıqlanadı. 

5-bap. Topardıń jumısın shólkemlestiriw

17. Topar isleri Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstituciyalarına hám basqa da nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarınıń qararlarına, Prezident hújjetleri menen tapsırmalarına, Ministrler Kabinetiniń qararlarına, biylikleri menen tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesiniń qararları menen tapsırmalarına muwapıq, sonday-aq, Ministrler Keńesiniń is rejeleri tiykarında shólkemlestiriledi.
18. Topar óz jumısın yarım jıllıq hám jıllıq is rejeleri tiykarında alıp baradı.
19. Toparda hár háptede májilisler ótkerilip, berilgen tapsırmalardıń, rejelerdiń orınlanıwı qadaǵalanıp, jańa háptege mólsherlengen jumıslar hám tapsırmalar belgilep alınadı.
20. Toparda jumıs alıp barılıwı, hújjetlerdiń ótiwi topar qánigeleri tárepinen alıp barıladı hám bul tuwralı turaqlı túrde Miistrler Keńesiniń Baslıǵına maǵlıwmat berip barıladı.