22.10.2021, Juma

Nókis qalası hákimligi

 •  Panaev Utemurat Berdimuratovich

  Nókis qalasi hakimi waziypasin waqtinsha atqariwshisi

   Mánzil:

   230105,  Nókis qalasi,  A.Dosnazarov kóshesi 96-jay

   Telefon:

     0 (361) 222-17-45

   Faks:

   0 (361) 222-71-01

   E-mail:

    

    Qabıllaw kúnleri:

  Juma  10: 00 - 12: 00 Hákimlik imaratı,  puqaralardı qabıllaw xanasında


  Kalimbetov Kamal Tangirbergenovich

  Nókis qalasi hákiminiń ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha birinshi orınbasari

  Mánzil:
  230105,  Nókis qalasi,  A.Dosnazarov kóshesi 96-jay
  Telefon:
  0(361) 222-51-65
  Faks:

  E-mail:

  a.ibragimov@exat.uz

  Qabıllaw kúnleri:

  Чоршанба, 10:00 - 12:00

     

  Aytımbetov Jalǵas  Baxtiyarovich

  Nókis qalasi hákiminiń sanaattı rawajlandiriw,  kapital qurılıs, kommunikaciyalar hám kommunal xojaliǵımaseleleri boyinsha orınbasarı

   Mánzil:

   230105,  Nókis qalasi,  A.Dosnazarov kóshesi 96-jay

   Telefon:

   0 (361) 222-51-65

   Faks:

   0 (361) 222-75-77

   E-mail:

   

  Qabıllaw kúnleri:

   Sárshembi 10: 00 - 12: 00

  Hákimlik imaratı,  puqaralardı qabıllaw xanasında

   


  Kudiyarov 

  Polatbek 

  Azatovich

  Nókis qalası hákiminiń investitsiyalar, innovaciyalar,  menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw,  erkin ekanomikalıq hám kishi sanaat zonaların jáne turizmdi rawajlandiriw máseleleri boyınsha orınbasarı

   Mánzil:

   230105,  Nókis qalasi,  A.Dosnazarov kóshesi 96-jay

   Telefon:

   0 (361) 222-25-39

   Faks:

   0 (361) 222-71-01

   E-mail:

   a.ibragimov@exat.uz,
      

  Qabıllaw kúnleri:

   Sárshembi 10: 00 - 12: 00

  Hákimlik imaratı,  puqaralardı qabıllaw xanasında

   


  Abdijamilov Joldasbay Zinatdinovich

  Nókis qalası hákiminiń jaslar siyasatı,   sociallıq rawajlandırıw hám ruwxıylıq-aǵartıwshılıq isleri  boyınsha orınbasarı

   Mánzil:

   230105,  Nókis qalasi,  A.Dosnazarov kóshesi 96-jay

   Telefon:

   0 (361) 222-89-92

   Faks:

   0 (361) 222-24-30

   E-mail:

  xknukuscity4@sovminrk.gov.uz

   Qabıllaw kúnleri:

   Sárshembi 10: 00 - 12: 00

  Hákimlik imaratı,  puqaralardı qabıllaw xanasında

   


  Arman Bekmuratov

  Nókis qalası xákiminiń orınbasarı – Máhálle hám shańaraqtı qollap-quwatlaw bɵliminiń baslıǵı 

  Mánzil:
  230105,  Nókis qalasi,  A.Dosnazarov kóshesi 96-jay
  Telefon:

  0 (361) 222-25-39

  Faks:

  0 (361) 222-71-01

  E-mail:

  q.ospanova@exat.uz,
  x.womarova@umail.uzxknukuscity5@sovminrk.gov.uz

  Qabıllaw kúnleri:

  Жума,10:00 - 12:00


 • Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalası hákimi wazıypasın waqtınsha atqarıwshı P.Tóreshov tárepinen 2019-jıl dawamında Nókis qalasında fizikalıq hám yuridikalıq shaxslar menen ushırasıwlar ótkeriw maqsetinde shólkemlestirilgen kóshpeli hám ǵalabalıq qabıllawlar ótkeriw kestesiNókis qalası hákiminiń funkcional wazıypaları:
Qala hákimi Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstituciyaları hámde “Jergiliklik mámleketlik hákimiyatı haqqında”ǵı Nızamları tiykarında jumıs alıp baradı;
qala ekonomikasınıń, sociallık hám ruwxıy tarawlarınıń nátiyjeli iskerligine basshılıqtı ámelge asıradı; 
qalada Ózbekstan Respublikası Nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy Májlisi palataları, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Pármanları, qararları ham biylikleri, Ministrler Kabineti qararları hám biylikleri, Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi hám Prezidiumınıń qararları, Ministrler Keńesiniń qararları hám biylikleriniń orınlanıwın shólkemlestiredi;      
Ózbekstan Respublikası Nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy Májlisi palataları, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Pármanları, qararları ham biylikleri, Ministrler Kabineti qararları hám biylikleri, Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi hám Joqarǵı Keńes Prezidiumınıń qararları, Ministrler Keńesiniń qararları hám biylikleri tiykarında hámde basqada qala aymaǵında orınlanıwı shárt bolǵan qararlar hám biylikler shıǵaradı; 
jámáát tártibine ámel qılınıwı hám jınayatshılıqqa karsı gúresiw, puqaralardıń qáwipsizligin támiyinlew, olardıń huqıqların qorǵaw hám salamatlıǵın qorǵaw menen baylanıslı is-ilájlardı kóredi, tábiyiy apatlar, epidemiyalar hám basqa ayrıqsha jaǵdaylarda tiyisli jumıslardı shólkemlestiredi.   
qalanı ekonomikalıq hám sociallıq rawajlandırıwdıń tiykarǵı jónelisleri, qala byudjetiniń tiykarǵı kórsetkishleri hám olardıń orınlanıwına baylanıslı esabatlardı xalıq deputatları qalalıq Keńesiniń tastıyıqlawına usınadı;
Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Baslıǵına qala hákimi orınbasarların lawazımǵa tayınlaw ham lawazımnan azat etiw haqqında usınıslar beredi;   
óz orınbasarları hám atqarıw hákimiyatı struktura bólimlerininń basshıların lawazımǵa tayınlaw hám lawazımnan azat etiw haqqındaǵı qararların xalıq deputatları qalalıq Keńesi tastıyıqlawına usınıs etedi;  
qala hákimligi iskerligine basshılıq etedi hám onıń óz wákalatların nátiyjeli ámelge asırıw ushın is-ilájlar belgileydi;
qala hákimi orınbasarları arasında wazıypalardı bólistiredi;
qala hákimligi májlislerine basshılıq etedi;
qala hákimliginiń tiyisli komissiyaları hám keńeslerine basshılıqtı ámelge asıradı ham olardıń jumısların muwapıqlastırıp baradı;
“Máhálliy mámleket hákimiyatı haqqında”ǵı Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamlarına tiykar Xalıq deputatları qalalık Keńesine basshılıq etedi; 
mámleket sıylıqları menen sıylıqlawga baylanıslı iltimasnamalardı kórip shıǵadı hám Joqarǵı Keńeske usınıslar kiritedi; 
rejelestiriw, byudjet, qarjı, espa-kitap, qala múlkin basqarıw, múlkshiliktiń túrli kórinisine tán kárxanalar, mekemeler hám shólkemler menen birge islesiw, jer hám basqa tábiyiy resurslardan paydalanıw, tábiyattı qorǵaw, qurılıs, transport, jol xojalıǵı hám baylanıs, xalıqqa kommunal, sawda hám sociallıq-mádeniy xızmet kórsetiw, xalıqtı sociallıq qorǵaw, nızamshılıq, huqıq-násiyat hám qáwipsizlikti támiyinlew, puqaralardıń huqıq hám erkinliklerin qorǵaw tarawında nızam hújjetlerinde óz wákilligine berilgen basqa máselelerdi de sheshedi.  

Qala həkiminiń ekonomika həm isbilermenlik məseleleri boyınsha 
birinshi orınbasarınıń funkcional wazıypaları: 
(A.A.Ibragimov)

Ózbekstan Respublikası Nızamlarında həmde Ózbekstan Respublikası Prizidenti həm Ministrler Kabineti tərepinen qabıl etilgen hujjetlerde belgilenetuǵın ekonomikalıq həm isbilermenlik tarawınıń eń əhmiyetli wazıypalarına muwapıq aymaqtı kompleks rawajlandırıw boyınsha usınıs islep shıǵadı; 
Qala kóleminde islep shıǵılǵan həm tastıyqlanǵan maqsetli dəsturlerdiń orınlanıwın təmiynleydi;
Makroekonomikalıq kórsetkishlerdi sonnan, jalpı aymaqlıq ónim, sanaat, investiciya, xızmet kórsetiw, usaqlap satıw aylanbası, eksport, infliyaciya, xalıqtıń bəntligi, jergilikli byudjettiń hər jılǵı prognoz parametrlerin tiykarlanǵan islep shıǵıw həm onıń orınlanıwın nətiyjeli shólkemlestiriw, debitor-kreditor qarızdarlıqtıń jwzege keliuiniń aldın alıw boyınsha sistemalı jumıslardı əmelge asırıw həm qarızdarlıqtı saplastırıwdıń nətiyjeli usılların engizedi;
Ekonomika məseleleri boyınsha qaladaǵı kərxana, shólkem həm mekemeler, kommerciyalıq bankleri jumıs iskerligin muwapıqlastırıw, xalıqtı isbilermenlikke tartıw maqsetinde olar menen kommerciyalıq bankleri ortasında baylanıs ornatıw ushın hər bir shańaraqqa bank həm finanslıq xızmetlerin usınıw arqalı jeńilletilgen kreditlew dəsturlerin islep shıǵıw həm sózsiz əmelge asırıradı;  
tarmaq həm aymaqlıq basqarıw orgonların uzliksiz birge islesiwin jolǵa qoyıw, ekonomikanıń bərshe tarmaqların, sonnan, bazalıq tarmaqlardıń uzliksiz rawajlanıwın islep shıǵarıw həm miynet resursların aqılǵa muwapıq jaylastiriw is-ilajların modernizaciyalaw, quramlıq ózgerttiriw həm diversifikaciyalawdı əmelge asırıw, investiciyalardı, sonnan tuwrıdan-tuwrı shet el investiciyaların finanslıq qarjı həm de zamanagoy texnologiyalar tərizinde jalb qilish, karxanalar ortasinda kooperaciya baylanısların keńeyttiredi;
qala ekonomikası tarawın komleks rawajlandırıwdıń tiykarǵı dəsturlerin,
sonnan, sanaat, investiciya, jergiliklestiriw, əsirese paxta talshıǵı həm miywe-palızlardı qayta islew, xızmetler tarawın raqajlandırıw sıyaqlı maqsetli dəsturlerdi kepillengen finanslıq dereklerdi anıqlaǵan halda qala jergilikli byudjeti parametrleri menen uzliksiz tərizde islep shıǵıw həm sózsiz orınlanıwın təmiynleydi; 
kishi biznes həm jeke isbilermenlikti rawajlandırıwdı qollap-quwatlaw, olardıń huqıqların qorǵaw həm erkinlikleriniń kepilliklerin təmiynlew qolay isbilermenlik ortalıqtı qəliplestiriw, jańa karxanalar, sonnan, kishi biznes həm jeke isbilermenlik tarawında karxanaardı duziw dəsturlerin islep shıǵıw həm əmelge asırıw, jańa jumıs orınların jaratıw həm xalıqtıń turli qatlamları bəntligi məselelerin  sheshiw arqalı jergilikli byudjettke  túsimler kólemin basqıshpa-basqısh qısqarttırıw həm saplastıradı; 
 məmleket xızmetlerin kórsetiw principi boyınsha isbilermenlik subektlarine məmleket xızmetleri kórsetiwshi oraylardıń həm məmleket xızmetleri kórsetiwshi basqa wəkillikli organlarniń iskerligin, sonday-aq, məmleket orgonları menen isbilermenlik jumısın subektleri ortasindaǵi óz-ara múnəsebetlerdiń turıdan tuwrı baylanıssız jəriyalawdıń jaǵdayın analiz qıladı; 
isbilermenlikti rawajlandırıwdaǵı eń əhmiyetli mashqalalar boyınsha seminarlar həm dógerek səwbetlerin turaqlı ótkiziw, sonday-aq, isbilermenlikti qollap-quwatlaw juzesinen kórilip atırǵan is-ilajlardıń samaradarlıǵı tuwrısındaǵı materiyallardı ǵalaba xabar qurallarında jəriyalaw jolı menen isbilermenlik subektlari arasında həm túsindiriw islerin shólkemlestiredi xabar həm túsindiriw islerin shólkemlestiredi;
tarawǵa tiyisli shólkem həmde mekemelerde atqarıw tərtibin bekkemlew is-ilajları orınlanıwın qadaǵalaw, is júritiw həm qadaǵalawdı shólkemlestiriw boyınsha normativ hújjetler talapları tiykarında isti shólkemlestiriw həm atqarıw tərtibin bekkemlewdi əmelge asıradı.

Qala hákiminiń sanaattı rawajlandırıw, kapital qurılıs, kommunikaciyalar hám kommunal xojalıq máseleleri boyınsha 
orınbasarınıń funkcional wazıypaları:
(I.R.Otegenov)

a) kommunal xojalıǵın reformalastırıw hám rawajlandırıw tarawında;
ekonomikanı jánede reformalastırıw, quramlılıq ózgertiw hám diversifikaciyalaw dástúrine muwapıq kommunal xojalıǵı tarawında rformalardıń ámelge asrılıwın sistemalı hám kompleks wyreniwdi shólkemlestiredi hám ilájlar kóredi; 
kommunal xızmet kórsetiw tarawında rawajlanıw prognozların hám eń áhmiyetli dástúrlerdiń orınlanıwın támiyinleydi; 
kommunal tarawda monitoringti támiyinlew, bul tarawdaǵı hal hám jaǵdaydı analiz etedi; 
kommunal xızmet kórsetiw tarawında reformalardı tereńlestiriw, kommunal xızmet kórsetiw sistemasın rawajlandırıw hám jetilistiriw máseleleri boyınsha tapsırmalardı orınlaw boyınsha tiyisli shólkemler jumısların nátiyjeli muwapıqlastırılıwın támiyinleydi;
kommunal taraw kárxanalarında janılǵı-energetika resursların únemlewge baylanıslı shólkemlestiriw-texnikalıq ilájlar hám energiya sarpın kemeytiw tarmaq dástúrin ámelge asırıw jumısların muwapıqlastıradı. 
b) transoprt hám transport kommunikaciyaları tarawında:
transport hám transport kommunikaciyalarınıń barlıq túrleri jumıslarınıń monitoringin támiyinleydt hámde analiz etedi ham bul tarawlarda mámleket siyasatın, basqarıw túrleri, usılları hám dúzilmesin jetilistiriwge baylanıslı usınıslar islep shıgadı; 
transport tarawınıń jumıs kórsetiwi hám transport kommunikaciyaların rawajlandırıw máseleleri boyınsha qabıl etilgen normativ-huqıqıy hújjetlerdiń orınlanıwın shólkemlestiredi; 
transport hám transport kommunikaciyaları tarawı jumısları máselelerinde kárxana, shólkem, mekemeler basqa idaralardıń óz-ara baylanısın támiyinleydi;  
baseki ortalıǵın qáliplestiriw, transport xızmetleri bazarınan keń paydalanıwdı támiyinlew júzesinen usınıslar islep shıǵadı; 
v) kapital kurılıs hám kesip alıp islew jumısları dástúrleri tarawında: 
kapital qurılısta, áhmiyetli xalıq xojalıǵı obektleri kurılısında, sonnan, sociallıq taraw, úy-jay hám infrastruktura obektleri qurılıslarında kesip alıp islew jumısların shólkemlestiriw tarawında monitoringti támiyinleydi hámde hal hám jaǵdaydı analiz etedi; 
kapital qurılıs tarawında reformalardı tereńlestiriw máseleleri boyınsha Ózbekstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń pármanları, kararları hám biylikleri, Ministrler Kabinetininń qararları hám biylikleri, Joqarǵı Keńestiń qararları hám basqa hújjetleri, Ministrler Keńesiniń qararları hám biylikleri, qala hákimi qararları, biylikleri hám basqa hújjetleriniń orınlanıwı boyınsha mámleket hám xojalıq basqarıwı organları, kárxana hám shólkemler jumısların nátiyjeli muwapıqlastırılıwın támiyinleydi;    
qurılıs tarawında jeke hám kishi isbilermenlikti, bazar infrastrukturasın rawajlandırıw boyınsha islep shıǵılǵan usınıslardıń monitoringin alıp baradı. 
kapital qurılıs hám arxitektura tarawında jeke múlk, kishi biznes hám jeke isbilermenliktiń isenimli qorǵalıwın támiyinleydi, olardı jedel rawajlandırıw jolındaǵı tosıqlardı saplastırıw is-ilájları dástúriniń ámelge asırılıwınıń monitoringin támiyinleydi hám analiz etedi;
g) qurılıs industriyası hám qurılıs materialları sanaatı tarawında:
qurılıs industriyası hám qurılıs materialları sanaatı rawajlandırıw tarawında kabıl etilgen qararlardıń ámelge asırılıwın támiyinleydi;
qurılıs materialları sanaatın jańa texnologiyalar, qurılıs asbap-úskeneler, texnika, materialar menen támiyinlewdiń kompleks dástúrlerin sáwlelendiredi; 
qurılıs materiallarınıń aldıńǵı túrlerin islep shıǵarıwdı ózlestiriw, qurılıs industriyası kárxanalarında zamanagóy texnologiyalardı engiziw boyınsha usınıslar islep shıǵadı; 
d) arxitektura hám qurılıs jumısların qadaǵalaw tarawında:
birden-bir arxitektura-qalasazlıq siyasatı ámelge asırılıwın hámde tiyisli kárxanalar tárepinen qalasazlıq jumısları tarawında ózlerine júklengen wazıypalardıń orınlanıwın támiyinleydi;
elatlı punktlerdi kompleks rawajlandırıw boyınsha qabıl qılınıp atırǵan joba sheshimleriniń dárejesi hám sıpatın asıradı;
qurılıs jumıslarınıń sıpatı júzesinen zárúr dárejede qadaǵalaw ornatadı;
tarawǵa tiyisli shólkem hám mekemelerde atqarıw tártibin bekkemlew is-ilájlarınıń orınlanıwın qadaǵalaydı, is júritiw hám qadaǵalawdı shólkemlestiriw boyınsha normativ hújjetler talapları tiykarında jumıstı shólkemlestiredi hám atqarıw tártibin bekkemleydi.

Qala hákiminiń investiciyalar, innovaciyalar, menshiklestirilgen 
kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları 
hámde turizmdi rawajlandırıw máseleleri boyınsha orınbasarınıń 
funkcional wazıypaları
(P.A.Kudiyarov)

a) investiciya máseleleri boyınsha:
sırt el investiciyaların jalp etiw, ekonomika tarmaqlarına investiciyalar kólemin keńeyttiriwdi xoshametlewge qaratılǵan birden-bir mámleket investiiicion siyasattı qáliplestiriw hám ámelge asırıw jumıslarında qatnasıw, aymaqta investicion sharayattı jánede jetilistiriw, sırt el kapitalı qatnasındaǵı kárxanalardıń rawajlanıwın qollap-quwatlaw;
 sırt el investiciyaların jalp etiw tarawında hám aymaqta investicion jumıslardı keńeytiw ushın jánede qolay sharayatlar jaratıw boyınsha normativ-huqıqıy bazanı jetilistiriwge qaratılǵan usınıslar kiritiw;
aymaqtıń ekonomikasına sırt el investiciyaların jalp etiw hám qolay investicion sharayat jaratıwǵa kómeklesiw, investicion joybarlardıń monitoring jumısların alıp barıw, sırt el investiciyalar qatnasındaǵı kárxanalardı shólkemlestiriwde hám nátiyjeli jumıs alıp barıwda kómeklesiw; 
sırt el investiciyaların jalp etiwdiń tiykarǵı jónelislerin belgilew hám ámelge engiziwde, sonday-aq xalıq aralıq finans institutları hám sırt el investorları menen investiciyalıq sheriklikti ámelge asırıwda kárxanalar hám shólkemler, Ózbekstan Respublikasınıń sırt eldegi diplomatik elshixanaları hám Ózbekstan Respublikasınınń xalıq aralıq shólkemlerdegi turaqlı wákilleriniń sawda-ekonomikalıq máseleler boyınsha másláhátshileri menen keń jumıslardı jolǵa qoyıw;   
Ózbekstan Respublikasında hám sırt ellerde sırt el investorlarına mámlekettiń ekonomikalıq hám investiciyalıq qábileti haqqında keń xabar (katalog, broshyura, flaer,videorolik) beriw maqsetinde xalıq aralıq konferenciyalar, seminarlar, investiciya forumların shólkemlestiriw hám qatnasıw arqalı óz-ara mápli jaqın sheriklikti jolǵa qoyıw;   
bul processlerde qatnasıwdı qálewshi isbilermenlik subektleriniń sırt el mámleketlerine maqsetli saparlar (joqarı dárejedegi rásmiy delegaciyalar, xalıq aralıq kórgizbe, biznes forum hám basqalar) jámlestiriwdi shólkemlestiredi;  
hár jılǵı aymaqlıq hám zonalıq investiciya dástúrlerin, sonnan sırt el investiciyalar qatnasındaǵı joybarlar bólimi boyınsha qáliplestiriw hám monitoring qılıwda qatnasıw;
aymaqlıq investiciya dástúrleriniń ámelge asırılıwın, qala ekonomikasın rawajlandırıwdıń ortasha hám uzaq múddetli dástúrlerge kiritilgen iri investiciya joybarların ámelge asırıwǵa kómeklesiw; 
sanaat tarawındaǵı investiciya dástúrleri, aymaqlardı sociallıq-ekonomikalıq rawajlandırıw kompleks dástúrleri, islep shıǵarıw, transpor hám baylanıs, sociallıq infrastrukturanı rawajlandırıw kompleks dástúrleri menen birge sırt el investiciyaların, ásirese tuwrıdan-tuwrı kreditlerdi jalp etiw hám finans-texnikalıq járdem kórsetiw;
sırt el investiciyaların jalp etiwdi sistemalı monitoring qılıw arqalı aymaq ekonomikasına jalp etilgen sırt el investiciyalardan paydalanıw nátiyjeliligin asırıw, sırt el kapital qatnasındaǵı kárxanalar jumısların, sonday-aq investor tárepinen investiciya májbúriyatlarınıń orınlanıwın analiz etiw, sırt el investiciyaları qatnasındaǵı investiciya joybarlarınıń óz waqtında hám nátiyjeli ámelge asırılıwına tosqınlıq etiwshi sebeplerdi anıqlaw, kárxanalar hám shólkemlerde tez qarar qabıl etiw boyınsha usınıslardı usınıw;  
Aymaqtıń resurs bazasın esapqa alǵan halda investiciya usınısların islep shıǵıw.
b) innovacion iskerlik boyınsha
kárxanalar hám shólkemlerde innovacion iskerlikti jetilistiriw boyınsha usınıslardı jıynaydı hám ulıwmalastıradı;
aldıńǵı texnologiyalardı birinshi dárejede engiziwdi talap etetuǵın tiyisli tarmaq hám tarawlardı rawajlandırıwdıń tiykarǵı jónelislerin belgiledi; 
aymaqlıq ekonomikanı modernizaciya ete alatuǵın ilimiy, joybar hám ilimiy-texnologiyalıq shólkemlerdiń sistemasın rawajlandırıw, sonday-aq, ǵárezsiz ilimiy-texnikalıq qábiletti túrlendiriw boyınsha dástúrlerdi islep shıǵadı; 
ekonomikanıń energiya hám resurs sarpı kólemin qısqartıw, energiya tejeytuǵın texnologiyalardı islep shıǵarıwǵa keń engiziw, janılǵı energiya dereklerinen paydalanıwdı keńeytiw boyınsha is-ilájlardı islep shıǵadı;
qorshaǵan ortalıqtıń pataslanıw dárejesin kemeytetuǵın ekologiyalıq taza texnologiyalardı qollaǵan halda islep shıǵarıw qábiletin asırıwdı názerde tutıwshı “jasıl ekonomika” texnologiyaların engiziwge kómeklesedi; 
xızmetler tarawın jedel rawajlandırıw hám onıń dúzilmesin túpten ózgertiwge, eń áwele, innovacion islenbeler hám texnologiyalardı engiziw esabına onın sıpatın hám jalpı aymaqlıq ónimdi túrlendiriwdegi rolin asırıwǵa kómeklesiwge;  
innovacion jandasıwlardı islep shıǵıw hám engiziw arqalı turizm tarawınıń básekeliligin asırıwǵa kómeklesedi;
agrar sektorda kárxanalardıń finanslıq kórsetkishlerin jaqsılaw, sonday-aq, mámleket azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew imkánın beriwshi innovacion ideyalar, islenbeler hám texnologiyalardı engiziwge kómeklesiw; 
mápdar kárxanalar hám shólkemler menen óz-ara sheriklikte úzliksiz tálim, ásirese injener-texnik kadrlardı tayarlaw tarawındaǵı sistemanı túten jetilistiriw, tálim xızmetleriniń ulıwmalılıǵın hám sıpatın hámde texnik jónelistegi qániygelerdiń mártebesin asırıw boyınsha usınıslardı tayarlaydı;    
tálim sistemasında innovaciyalardı, sonnan oqıtıwdıń zamanagóy hám interaktiv metodların engiziw arqalı járiyalaydı, raqamlı texnologiyalardan keń paydalanıwdı názerde tutıwshı innovacion oqıw dástúrlerin islep shıǵıwdı támiyinleydi;    
den sawlıqtı saqlaw sistemasın jáhán standartların esapqa alǵan halda, sonnan keselliklerdi erte anıqlaw ham aralıqtan profilaktika qılıw, sonday-aq, xalıqtıń uzaq ómir kóriwi ushın qosımsha sharayatlar jaratıw hámde kesellik hám ólim kórsetkishlerin páseytiwdi támiyinleytuǵın aldıńǵı texnologiyalar, “Aqıllı medicina” hám “Birden-bir medicina málimleme orayı” koncepciyaların engiziw arqalı jedel rawajlandırıwǵa kómeklesiw; 
bul koncepciyalardı islep shıǵıwda xalıqaralıq shólkem hám sırt el mekemeleriniń grand qarjıların jalp etiwge itibar qaratıw; 
insan ómirinde ekologiyalıq qolaylı sharayatlar hám aymaqtı qorshaǵan ortalıqtıń transshegaralıq pataslanıwınan qorǵaw sistemasın jaratıw máselelerin sistemalı hám kompleks úyreniwlerdi shólkemlestiredi;
innovacion ideyalar, islenbeler hám texnologiyalardıń hár jılǵı aymaqlıq yarmarkaların shólkemlestiredi hám ótkeredi, sonday-aq olar sheńberinde dúzilgen shártnamalardıń orınlanıwın monitoring qıladı;
intellektual múlk obektine bolǵan huqıqtı tastıyıqlaytuǵın patent hám basqa hújjetlerdi alıw tártip-qaǵıydaların ápiwayılastırıw hám jedellestiriw imkánın beriwshi nızam hám normativ-huqıqıy hújjetlerdi islep shıǵıwda qatnasadı;
v) menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw boyınsha:
menshiklestirilgen kárxanalar jumıslarınıń finans-ekonomikalıq hám islep shıǵarıw kórsetkishleri, báseki komiteti, ekonomika, kadastr, statistika hám salıq organları maǵlıwmatları tiykarında turaqlı túrde analiz etip barıw, usı tiykardı jumıs alıp barmay atırǵan, pás rentabelli hám zıyan kórip islep atırǵan kárxanalardı, bos turǵan hám nátiyjesiz paylananılıp atırǵan obektler hámde jer uchastkaların anıqlaw;
jańa jumıs orınların jaratıw, islep shıǵarıw jumıslarınıń nátijeliligin asırıw hám modernizaciyalaw hámde básekeles ónip islep shıǵarıwdı jolǵa qoyıw, ruxsat beriwshi hújjetlerin alıwda, kommunikaciyalarǵa jalǵanıwda hám kommerciyalıq banklerden kreditler hámde menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw qorı qarjıları ajıratılıwında olarǵa kómeklesiw maqsetinde menshiklestirilgen kárxanalardı rawajlandırıwdıń “jol kartaları”n islep shıǵıw hám olardı ámelge asırılıwın támiyinlew;  
bul jol kartaların islep shıǵıwda xalıq aralıq shólkem hám sırt el mekemeleriniń grant qarjıların jalp etiw esabınan menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw máselelerine itibar qaratıw;
menshiklestirilgen obektler negizinde investiciya joybarların ámelge asırıp atırǵan isbilermenlerge biznem júritiw hám biznes-rejelerin islep shıǵıw tiykarları, isbilermenlik jumısları tarawındaǵı nızamshılıq, menejment, finans basqarıw hám basqa pánlerdi kásip-óner kolledjleri bazasında ótkeriletuǵın kurslarda oqıtıwdı shólkemlestiriw, bunda tájriybe almasıw ushın qalamızda islep atırǵan, úlken jetiskenliklgen erisken isbilermenler hám sırt el qánigelerin jalp etiwge kómeklesiw;
jumısın jańadan baslap atırǵan isbilermenlik subektlerine biznes-reje tayarlaw, isbilermenlik jumısın ámelge asırıw menen baylanıslı ámeliy máselelerdi sheshiw hám kerekli maǵlıwmatlardı alıwda ekspertlik, huqıqıy hám másláhát kómegin kórsetiw ushın biznes-inkubatorlardı qamtıydı;   
burın menshiklestirilgen bos turǵan, nátiyjesiz paydalanılıp atırǵan obektler hám islep shıǵarıw maydanlar negizinde isbilermenlikti rawajlandırıw tarawındaǵı processlerdiń analizi tiykarında Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesine usınıslar kiritedi;
 “jol kartaları”n islep shıǵıw hám ámelge asırıwda payda bolatuǵın mashqalalardı olardıń wákilligi sheńberinde sheshiw júzesinen orınlanıwı májbúriy bolǵan talaplar jiberiw jolı menen menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw;
g) erkin ekonomikalıq hám kishi sanat zonaları boyınsha:
erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonalar aymaǵında, birinshi náwbette, klaster jandasıwlardan keń paydalanǵan halda erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonalar qatnasıwshılar ortasında jaqın kooperaciya baylanısların jolǵa qoyıw, jergilikli shiyki zat hám materiallar tiykarında básekilik tayar ónimler hám qadaqlawshı buyımlardı islep shıǵarıwdı jergiliklestiriw boyınsha joqarı texnologiyalı zamanagóy kárxanalar shólkemlestiriwdi támiyinlew;  
erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları aymaǵında jaylasqan sanaat kárxanaları hám infrastruktura obektlerinde jańa tájriybeli jumıs orınların shólkemlestiriwdi támiyinlew, sol tiykarda qala halqınıń bántlik dárejesin hám dáramatların asırıw;   
jergilikli mineral-shiyki zat resursların tereń qayta islew hám dúnyada tanılǵan brendler astında joqarı qosılǵan qunlı básekilik ónimler islep shıǵarıw ushın aymaqta erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları shólkemlesken zonalar islep shıǵarıw hám resurs qábiletinen kompleks hám nátiyjeli paydalanıwdı támiyinlew;
jetekshi shel el kompaniya hám korporaciyalar qatnasında joqarı texnologiyalı zamanagóy innovacion islep shıǵarıwlardı shólkemlestiriw ushın sırt el investiciyalar, asirese, tuwrıdan-tuwrı shel el investiciyaların jalp etiw boyınsha eń qolaylı sharayatlar jaratıw;
islep shıǵarıw, injenerlik-kommunikaciya, jol-transport hám sociallıq infrastrukturanı jánede rawajlandırıw, sonday-aq, sıpatlı logistika xızmetlerin kórsetiw ushın zamanagóy infrastrukturanı qáliplestiriw boyınsha zárúr is-ilájlardı ámelge asırıw; 
erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları jónelisleri boyınsha kadrlarǵa bolǵan ámeldegi hám kelesheklegi zárúrliklerden kelip shıǵıp hám olardıń erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları aymaǵında jaylasqan sanaat kárxanaları hám infrastruktura obktlerinde islep shıǵarıw ámeliyatın ótiwdi názerde tutqan halda, joqarı hám orta arnawlı kásip-óner tálimi mekemelerinde joqarı tájriybeli qániygeler tayarlawdı jolǵa qoyıwga buyırtpalardı qáliplestiriwdi támiyinlew; 
kárxanalar hám shólkemler, kommerciyalıq bankler hámde erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları direkciyasınıń erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonalırınıń nátiyjeli jumıs kórsetiwi hám olardı rawajlandırıw menen baylanıslı máseleler boyınsha jumısların ámeliy muwapıqlastırıwdı támiyinlewge baylanıslı kompleks shólkemlesken is-ilájlardı ámelge asırıw; 
barlıq mámleket basqarıwı organları, qadaǵalawgı organlar, kommerciyalıq banklerdiń erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları aymaǵında belgilengen ayrıqsha salıq, bajıxana hám valyuta tártip-qaǵıydalarınıń qollanılıwı boyınsha huqıqıy normalar hám nızamshılıq qaǵıydalarınıń sózsiz orınlanıwın, investiciya joybarların tez pátte ilgeri súriw, byurokratik tosıq hám mashqalalardıń saplastırılıwın sistemalı kadaǵalaw;  
erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonalar aymaǵında investiciya joybarların ámelge asırılıwın, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları qatnasıwshısı bolǵan xojalıq subektleriniń finans-xojalıq jumısları nátiyjeliligin turaqlı monitoring qılıw, kárxanalar hám shólkemler, kommerciyalıq bankler, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları direkciyasınıń olar juwapkershiligine júkletilgen wazıypalarǵa muwapıq ámelge asırılıp atırǵan jumıslar boyınsha esabatlardı turaqlı esitiw;
hár bir erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonalarınıń tarmaq qániygelesiwin esapqa alǵan halda bul zonalarǵa sırt el investorların jalp etiw boyınsha “jol kartaları”n islep shıǵıw; 
d) turizmdi rawajlandırıw máseleleri boyınsha:
aymaqta turizm tarawında mámleket siyasatın ámelge asırıw, taraw boyınsha qabıl etilgen koncepciya hám dástúrlerdiń orınlanıwın támiyinlewge qaratılǵan ilájlardı belgilew hám ámelge asırılıwın monitoring qılıw hámde ulıwmalastırıwdı támiyinlew;
sırt el mámleketleri menen turizm tarawında, ásirese, turistler aǵımın kóbeytiw hámde olardı jalp etiw boyınsha sheriklik hám kelisiwlerdi wákillikli organlar menen birgelikte ámelge asırıw;
turizm tarawınıń ekonomikalıq, ekologiyalıq, sociallıq, mádeniy hám basqa jónelislerdegi infrastrukturasın jetilistiriw hám turizm jónelisindegi dıqqatqa ılayıq orınlar, olardıń jaǵdayın jaqsılaw boyınsha anıq is-ilájlardı belgilew, islep shıǵıp, tastıyıqlawǵa kiritiw hám ámelge asırılıwın qadaǵalaw (monitoring) qılıw; 
qosımsha turizm mashrutların islep shıǵıu, sırt el jasların keń jalp etiw maqsetinde kewilashar kompleksler jaratıw, mádeniy miyras obektlerinde xalqımızdıń tariyxıy, turmıs tárizi, úrp-ádetleri, dástúrlerin ózinde sáwlelendirgen ekspoziciyalardı shólkemlestiriw boyınsha is-ilájlardı belgilew;   
turizm tarawında turizmdi rawajlandırıwdıń aymaqlıq dástúrlerin islep shıǵıw hám ámelge asırıwdı muwapıqlastırıw;
turizm tarawındaǵı joybarlarǵa investiciya jalp etiw ushın joybarlardıń pasportların qáliplestiriw hám tiyisli kórgizbeli materiallardı mámleket hám zárúr shet tillerde tayarlaw hámde investiciya jalp etiw boyınsha basqa sharalardı kóriw; 
juwapker kárxanalar hám shólkemlerdiń jumısların turizmdi rawajlandırıw máseleleri boyınsha muwapıqlastırıw;
Turizm tarawına zamanagóy málimleme-kommunikaciya quralların jalp etiw, sırt el turoperatorlar hám ǵalaba-xabar quralları menen sheriklik arqalı aymaqtıń turistlik qábiletin keń jarıtıw boyınsha usınıslar tayarlaw hám ámelge asırıw ilájların kóredi. 


Qala hákiminiń jaslar siyasatı, sociallıq rawajlandırıw hám ruwxıy-aǵartıwshılıw máseleleri boyınsha orınbasarınıń 
funkcional wazıypaları:
(E.O.Allanov)

a) Jaslar siyasatı tarawında:
jaslar, yaǵnıy otız jastan aspaǵan shaxslar, ásirese, tálim menen jámlep alınǵan jaslar, jámlespegen jaslar, jas qánigeler, isbilermen jaslar, jas shańaraqlardı hár tárepleme qollap-quwatlaw boyınsha is-ilájlardı ámelge asırıw;
ulıwma bilim beriw mektepleriniń 9-klass pitiriwshilerin kásipke baǵdarlaw hám olardı keyinshelik orta arnawlı, kásip-óner tálim sistemasında oqıtıw menen tolıq qamtıw, kásip-óner kollejleri pitiritiwshilerin jumısqa ornalastırıw boyınsha sistemalı jumıslardı shólkemlestiriw;  
joqarı tálim jónelisleri hám joqarı maǵlıwmatlı kadrlar tayarlaw kórsetkishleriniń aymaqlar boyınsha optimal bóliniwi júzesinen tiykarlanǵan usınıslar islep shıǵıw, pitiriwshilerdi tereń professional bilimlerge iye bolıwlarına qaratılǵan is-ilájlardı ámelge asırıw;  
tálim sistemasınıń barlıq basqıshlarında oqıw processi sıpatın, oqıwshı talabanlardıń qatnasın támiyinlew júzesinen anıq sharalar kóriw hám qadaǵalaw, bul boyınsha tálim mekemesi, máhálle, mámleketlik emes hám kommerciyalıq emes shólkemler, profilaktika inspektorları hám ata-analarınıń óz-ara sherikliktegi jumısların muwapıqlastırıw;
xalıq, jaslardıń kitap qumarlıq mádeniyatın jetilistiriw, milliy ádebiyatımız hám jáhán ádebiyatınıń eń jaqsı úlgilerin keń úgit-násiyatlaw, “ǵalabalıq mádeniyat”tıń kórinislerine qarsı ruwxıy profilaktika jumıslarına basshılıq etiw;
tálim sistemasınıń barlıq basqıshlarıda shet tillerge, kompyuter texnologiyaları hám internet-resurslarınan paydalanıwdıń aldıńǵı kónlikpelerine úyretiw boyınsha kompleks is-ilájlardıń orınlanıwın qadaǵalaw;
jaslardıń bos waqıtların mazmunlı shólkemlestiriw boyınsha olardıń pikir hám usınısların inábatqa alǵan halda anıq hám mánzilli is-ilájlar dástúrlerin islep shıǵıw, túrli dógereklerge, sonnan, balalan muzıka hám kórkem-óner, balalar hám óspirimler sport mekteplerine qamtıp alıw jumısların sistemalı shólkemlestiriw;
jaslardı joqarı ádeplilikke tárbiyalaw, olardı ideologiyalıq basımlardan qorǵaw hám jámiyette joqarı ruwxıyattı qarar taptırıw barısındaǵı jumıslarǵa basshılıq etiw; 
jaslardı jeke turmısqa tayarlaw, xalıqtıń sociallıq belsendiligin asırıw, jaslar tárbiyası máselesinde jámáátshilik qadaǵalawın shólkemlestiriw, jámiyette tınıshlıq hám paraxatshılıqtı támiyinlew tarawındaǵı wazıypalardı nátiyjeli orınlawǵa qaratılǵan is-ilájlardı ámelge asırıw;  
ata-analardıń pedagogikalıq mádeniyatın jetilistiriwge, bárkamal áwlad tárbiyasında “shańaraq-máhálle-tálim mekemesi” jámáát keńesi jumısdarın ámelge asırıwǵa basshılıq etiw;
jámlespegen jaslardıń máplerin jarıqqa shıǵarıwda qatnasıwshı mámleket organları, muassasalar hám mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemlerdiń jumısların muwapıqlastırıw hámde jaslardıń sociallıq belsendiligin asırıwǵa qaratılǵan áhmiyetli jónelislerdi belgilew;
jámlespegen jaslardıń mashqalaların anıqlaw hám sheshiw ushın olardıń zárúriyatların anıqlaw boyınsha monitoring alıp barıw hám bahalaw, kásipke úyretiw, jumısqa ornalastırıw, sonnan, kishi hám orta biznes hám shańaraqlıq isbilermenlikke keń jalp etiw, huqıqbuzarlıq hám jınayatshılıqtıń aldın alıwǵa qaratılǵan is-ilájlardı belgilew; 
jaslar isbilermenler jumısların rawajlandırıw ushın qolaylı shart-sharayatlar jaratıw, jaslar isbilermenligin shólkemlestiriwde kómeklesiw, imtiyazlı kreditler beriw, orın ajıratıw, materiallıq hám texnikalık qurallar menen támiyinlewge baylanıslı dástúrlerdi islep shıǵıw hám júzege shıǵarıw;
jas shańaraqlardı ruwxıy hám materiallıq tárepleme qollap-quwatlaw, olar ushın múnásip turaq jay ham sociallıq-turmıslıq sharayatlardı shólkemlestiriw boyınsha is-ilájlar sistemasın ámelge asırıw, kem támiyinlengen jas shańaraqlarǵa nızam hújjetlerinde belgilengen tártipte materiallıq járdem beriw ilájların kóriw;  
b) Sociallıq rawajlandırıw tarawında:
xalıqqa sociallıq xızmet kórsetiw dárejesi hám sıpatın asırıw, turmıs hám miynet iskerligi, tájriybeli medicinalıq járdem alıw, mádeniy miyraslardan zawıqlanıw, dene tárbiya hám sport penen shuǵıllanıw, lem alıwın shólkemlestiriw ushın qolaylı shólkeslesken-huqıqıy hám sociallıq shárt-sharayatlardı jaratıw hámde sıpat jaǵınan jańa dárejege kóteriw boyınsha sistemalı jumıslardı ámelge asırıw;
xalıqtıń sociallıq zárúrlik hám talapların úyreniw tiykarında aymaqlarda sociallıq rawajlandırw dástúrlerin islep shıǵıw hám orınlarınıwın monitoring qılıw;
den sawlıqtı saqlaw sistemasın reformalastırıw, xalıqqa joqarı tájriybeli medicinalıq járdemdi kórsetiw, den sawlıqtı saqlaw mekemeleriniń materiallıq-texnikalık bazasın bekkemlew, olardı zamanagóy medicinalıq ásbap-úskeneler menen támiyinlew hám kadrlar qábiletin asırırıw barısında sistemalı jumıslardı ámelge asırıw;  
xalıqtıń reproduktiv salamatlıǵın bekkemlew, analar, balalar hám óspirimler den sawlıǵın qorǵaw, tuwma hám násillik keselliklerdiń aldın alıw, rawajlanıw nuqsanı bolǵan balalardı medicinalıq-sociallıq reabilitaciya qılıw sıpatın asırıw, olardıń jámiyet turmısında tolıq qatnasıwları ushın zárúr shárt-sharayalar jaratıw;  
sport tarawında alıp barılıp atırǵan jumıslar kolemin jánede keńeytiw, sporttıń ǵalabalıǵın asırıw, qızlar ortasında sporttı rawajlandırıw;  
xalıqtıń turmıs mádeniyatın, turmıs sıpatın asırıwǵa qaratılǵán tálim, dem alıw, bántlik, turmıslıq xızmetler kórsetiw, mádeniyat, kórkem-óner hám sport tarawları mekemelerinen paydalanıw kólemin keńeytiwge qaratılǵan kompleks is-ilájlar ámelge asırıw; 
“Nuranıy” qorı hám “Máhálle” qayırqomlıq fondı shólkemleriniń jumısların muwapıqlastırıw, olarǵá hár tárepleme ámeliy járdem kórsetiw;
máhálle, hayal-qızlar, nuranıylar, jaslar shólkemleri, puqaralıq jámiyetleri institutları, ǵalaba habar qurallarınıń tınısh paraxat turmısımızdı asıraw hám bekkemlewge qaratılǵan wazıypalardıń orınlanıwın muwapıqlastırıw.
v) Ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslar tarawında:
xalıq ortasında mámleketimizde ámelge asırılıp atırǵán mámleket siyasatınıń áhmiyetlik jónelisleri, keń kólemli reformalardıń mazmunı, qabıl etilgen nızam hújjetleri hám mámleket dástúrleri áhmiyetin úgit-násiyatlawdı shólkemlestiriw;
xalıqtıń ruwxıy-ikramlılıq, diniy-aǵartıwshılıq, mádeniy dárejesin asırıw hám onıń turaqlı ráwishte ósip barıp atırǵan intellektual, estetik hám mádeniy zárúrligin támiyinlew, ruwxıy-aǵartıwshılıq miyrastı, úrp-ádet hám qádiriyatların saqlaw, úgit-násiyat jumıslarına basshılıq etiw;  
aymaqta salamat turmıs tárizi, milletlerara tatıwlıq, óz-ara mehir-aqıbet ortalıǵın bekkemlewge qaratılǵan ǵalabalıq ilájlardı tayarlaw hám shólkemlestiriw máselelerin muwapıqlastırıw, ilájlardıń maqsetli, rejeli, tártipli shólkemlestiriw hám tárbiyalılıq nátiyjeliligin támiyinlew is-ilájların kóriw; 
aymaqta jınayatshılıq hám huqıqbuzarlıqlardıń aldın alıw, adamlardı sergeklikke shaqırıw, jaslarda jat ideyalarǵa qarsı ideologiyalıq immunitetti bekkemlew, huqıkıy mádeniyattı rawajlandırıw, puqaralarda nızamǵa húrmet, huqıqbuzarlıq halatlarına murosasozlik tuyǵısın qúsheyittiriwge qaratılǵán nátiyjeli úgit-násiyat sistemasın jolǵa qoyıw;   
xalıq arasında diniy ekstremizm, terrorizm, náshebentlik, adam sawdası, nızamsız migraciya, “ǵalabalıq mádeniyat” basımlardan saq bolıwga qaratılǵan profilaktik aǵartıwshılıq, tárbiyalıq is-ilájlarǵa basshılıq etiw; 
xalıq arasında mexir-aqıbet, miriwbet hám saqawat, insap-diyanat, hújdanlıq, hám tatıwlıq, pidayılıq, watan súyiwshilik, keń peyillik hám basqa pazıyletlerdi úgit-násiyatlaw hámde ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslardı rawajlandırıwda máhálle institutınıń ornı hám rolin asırıw barısında jumıslarǵa basshılıq etiw; 
tarawǵa baylanıslı tiyisli shólkem hámde mekemelerde atqarıw tártibin bekkemlew is-ilájlarınıń orınlanıwın qadaǵalaw, is júritiw hám qadaǵalawdı shólkemlestiriw boyınsha normativ hújjetler talapları tiykarında jumıstı shólkemlestiriw hám bekkemlew.  


Qala hákiminiń orınbasarı -  qalalıq hayal-qızlar komiteti baslıǵınıń funkcional wazıypaları
(G.G.Abibullaeva)

Tómendegiler hákim orınbasarınıń tiykarǵı wazıypaları esaplanadı: 
a) hayal-qızlardıń huqıqları hám máplerin qorǵaw, olardıń sociallıq-huqıqıy hám sociallıq-siyasiy belsendiligin asrııw tarawında:
hayal-qızlardıń statusın, ruwxıy hám intellektual qábiletin asırıw, olardıń huqıqları hám máplerin qorǵawdı támiyinlew, shańaraqta hám jámiyette huqıqıy mádeniyatın, rolin asırıw;
mámleket hám jámiyetlik organlardı jalp etken halda jas shańaraqlardı sociallıq qollap-quwatlaw, olar ushın múnásip turmıslıq sharayatlar jaratıw tarawında kompleks ilájlardı ámelge asırıw boyınsha sisitemalı jumıslardı shólkemlestiriw; 
hayal-qızlar máseleleri boyınsha normativ-huqıqıy hújjetler joybarların islep shıǵıwda, olardıń mazmunı hám áhmiyetin úgit-násiyatlaw hám túsindiriwde, olardıń orınlanıwı júzesinen jámáátshilik qadaǵalawdı jolǵa qoyıwda belsendi qatnasıw; 
qızlardıń dóretiwshilik hám intellektual qábiletin anıqlaw, rawajlandırıw hám xoshametlew, talantlı, qábiletli qızlar rezervi menen sistemalı jumıslardı shólkemlestiriw maqsetinde Zulfiya atındaǵı Mámleketlik sıylıǵına talabanlardı tayarlaw sistemasın jetilistiriw, Zulfiya atındaǵı Mamleketlik sıylıǵı boyınsha qalalıq qalalıq komissiyası jumısların jetilistiriw;
ámeliy jumıslarda tájiriybege iye bolǵan belsendi qızlar arasınan kadrlar rezervin qáliplestiriw hám tiyisli basshı lawazımlarǵa olardın kandidaturasın usınıw sistemasın jolǵa qoyıw; 
xotin-qizlarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati shaffofligini taminlash, ularning mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi faol ishtirokiga kwmaklashish hamda faoliyatini muvofiqlashtirish;
hayal-qızlardıń mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemleri jumısların ayqınlıǵın támiyinlew, olardıń mámlekettiń sociallıq-siyasiy hám sociallıq-ekonomikalıq turmısındaǵı belsendi qatnasıwına kómeklesiw hámde jumısların muwapıqlastırıw; 
hayal-qızlar komitetleri hám puqaralı jámiyeti institutları, mámleket hákimiyatı hám basqarıw organları ortasında hayal-qızlardıń huqıqları hám máplerin, olardıń shańaraqların qorǵaw jumıslarında sociallıq sheriklikti keńeytiw, hayal-qızlarǵa mánzilli sociallıq járdem beriw boyınsha jumıslardı shólkemlestiriw;
b) analıq hám balalıqtı qorǵaw, shańaraqlarda sociallıq-ruwxıy ortalıqtı salamatlastırıw tarawında:
analıq hám balalıqtı qorǵaw tarawındaǵı normativ-huqıqıy hújjetlerdiń orınlanıwın támiyinlewde belsendi qatnasıw, olardı jetilistiriw boyınsha usınıslar tayarlaw;
hayal-qızlar, eń dáslep analar hám balalardıń salamatlıǵınıń qorǵalıwın támiyinlew, hayal-qızlar arasında salamat turmıs ortalıǵın, turmıs mádeniyatın qaliplestiriw, olardıń reproduktiv salamatlıǵın bekkemlew, medicinalıq mádeniyatın asırıw, patronaj sistemasın rawajlandırıw jumısların jetilistiriw; 
shanaraqlıq hám hayal-qızlar sportın rawajlandırıw, olardıń ǵalabalılıǵı boyınsha ilájlar kompleksin islep shıǵıw hám ámelge asırıw;
shańaraqlarda sociallıq-ruwxıy ortalıqtı salamatlastırıw, hayal-qızlardıń hámde jámiyette húrmetke hám úlken abroyǵa iye bolǵan kekselerdiń turmıslıq tájriybesin belsendi jalp etken halda shanaraqlıq ajırasıwlardı saplastırıw boyınsha jumıslardı shólkemlestiriw, úlgili shańaraqlardıń turmıslıq úlgisin úgit-násiyatlaw;
shańaraq múnásibetlerin salamatlastırıw, neke hám shańaraq institutın bekkemlew, neke shártnamalarınıń qásiyetleri hám shártleri, perzentler tárbiyası ushın ata-analardıń tikkeley juwapkershiligi, qızlardı shańaraqlıq turmısqa tayarlaw menen baylanıslı sistemalı úgit-násiyat ilájların jolǵa qoyıw; 
máhállelerde hayallar hám jaslar qatnasında ruwxıylıqtı asırıw, olardı “ǵalabalıq mádeniyat”tıń unamsız tásirinen, milliy sanamızǵa tán bolmaǵan diniy separatizm, ekstremizm hám terrorizm, adamlar sawdası hám basqa jat ideyalardan qorǵaw;
hár tárepleme kamal tawıp atırǵan jas áwladtı watan súyiwshilik, keńpeyillik erteńgi kúnge isenim hám átirapta bolıp atırǵan hádiyselerge daxldorlik ruwxında tárbiyalaw, jaslardıń ǵárezsiz dunya qarasın, kúshli ishki qábiletin, milliy maqtanısh tuyǵısın hám ikramlılıq-ruwxıy immunitetin qáliplestiriw; 
v) hayal-qızlardı jumısqa ornalastırıw, olardıń socialıq hám miynet huqıqların támiyinlew tarawında:
bántlik dástúri sheńberinde hayal-kızlardı, ásirese kásip-óner kollejleri bitiriwshilerin jumısqa ornalastırıwǵa kómeklesiw, olar bántliginiń sıpatı, turaqlı jumıs ornı menen támiyinlengenligi júzesinen ámeliy qadaǵalawdı jolǵa qoyıw;
hayal-qızlardıń miynet huqıqların qorǵaw boyınsha jumıslardın jaǵdayın úyreniw hám qadaǵalaw, rásmiy emes jumıs penen bántliktiń aldın alıw, miynet múnásibetleri, sonnan hámledar hayallarǵa hámde kishi jastaǵı balaları bolǵan hayallarǵa qosımsha imtiyazlar beriwde mámleketlik hám mámleketlik emes shólkemlerdiń bekkem sherikligin jolǵa qoyıw;  
Isbilermenlik jumısları menen shuǵıllanıwdı qáleytuǵın hayallardı hár tárepleme qollap-quwatlaw, olarǵa jeńilletilgen kreditler ajıratıwda kómeklesiw, berilgen jeńilliklerdi tuwrı qollanıw máselelerin tártipke salıwshı, mámleket diziminen hám basqa tártiplerden ótiw, miynet múnásibetlerine kirisiw boyınsha nızamshılıq hújjetleri júzesinen túsindiriwler alıwda olarǵa járdem beriw. 
 
Nókis qalası hákimliginde 30 xızmetker jumıs alıp baradı:
 
qala hákimi;
•             qala hákimininiń ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha birinshi orınbasarı; 
qala hákiminiń sanaattı rawajlandırıw, kapital qurılıs, kommunikaciyalar hám kommunal 
              xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı; 
qala hákiminiń investiciyalar, innovaciyalar, menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw  
              hám kishi sanaat zonaları hámde turizmdi rawajlandırıw máseleleri boyınsha orınbasarı 
qala hákiminiń jaslar siyasatı, sociallıq rawajlandırıw hám ruwxıy-aǵartıwshılıq  
             máseleleri boyınsha orınbasarı; 
qala hákiminiń orınbasarı, hayal-qızlar komiteti baslıǵı;
hákim járdemshisi;
hákimlik huqıq-másláhátshisi;
kancelyariya baslıǵı; 
•            kancelyariya jetekshi qanigesi; 
•            kancelyariya 1-dárejeli qánigesi;
shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı basshısı;
shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı jetekshi qánigesi;
shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı 1-dárejeli qánigesi;
•            ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha bas qánige;
•            ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha jetekshi qánige;
•            ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha 1-dárejeli qánige
•            sanaattı rawajlandırıw, kapital qurılıs, kommunikaciyalar hám kommunal 
             xojalıǵı máseleleri boyınsha bas qánige;
•             sanaattı rawajlandırıw, kapital qurılıs, kommunikaciyalar hám kommunal  xojalıǵı  
              máseleleri boyınsha jetekshi qánige;
•            sanaattı rawajlandırıw, kapital qurılıs, kommunikaciyalar hám kommunal 
              xojalıǵı máseleleri boyınsha 1-dárejeli qánige; 
•             investiciyalar, innovaciyalar, menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw  
              hám kishi sanaat zonaları hámde turizmdi rawajlandırıw máseleleri boyınsha bas qánige 
investiciyalar, innovaciyalar, menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw  
              hám kishi sanaat zonaları hámde turizmdi rawajlandırıw máseleleri boyınsha jetekshi 
              qánige; 
•             jaslar siyasatı, sociallıq rawajlandırıw hám ruwxıy-aǵartıwshılıq máseleleri boyınsha         
              bas qánige; 
•             jaslar siyasatı, sociallıq rawajlandırıw hám ruwxıy-aǵartıwshılıq máseleleri boyınsha      
              jetekshi qánige;
hayal-qızlar komiteti bas qánigesi;
hayal-qızlar komiteti jetekshi qánigesi;
hayal-qızlar komiteti 1-dárejeli qánigesi;
•            áskeriy xızmetke tartıw hám ayrıqsha jaǵdaylar boyınsha qánige;
jámáátlik shólkemler hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha bas qánige; 
•            hákimlik janındaǵı jas óspirimler menen islesiw komissiyası juwaplı xatkeri; 
 
 
Nókis qalası haqqında qısqasha maǵlıwmat

Nókis qalası 1932 jıl 1-aprelden baslap Qaraqalpaqstan Respublikasınıń paytaxtı bolıp belgilengen. Nókis qalası Respublikanıń ekonomikalıq, siyasiy hám mádeniy orayı. Qalanıń geografilıq jaylasqan ornı Ózbekstannıń arqa-batıs tárepinde Qaraqalpaqstan Respublikasınıń orayında jaylasqan. Qalanıń shıǵıs tárepinde Qızıl-qum shólistanlıǵı bar. 
Sonlıqtan qalanıń ıqlımı kontinental bolıp, jazı qurǵaq ıssı hám qısı suwıq. 
Qalanıń jer maydanı 221 kv.km, xalıq sanı 2018-jıldıń 1-aprel halatına 312,1 mıń adam. Qalada 58 mákan puqaralar jıyını bar. 
Nókis qalasında iri imáratlar hám arxitekturalıq estelikler boy tiklegen. Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Berdaq muzeyi, Oqıwshılar hám spor sarayları, Nókis Aeroportı, Temir jol vokzalı, Akademiyalıq liceyler hám kásip-óner kolledjleri, «Savickiy» atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik muzeyi, «Tashkent» miymanxanası imáratları, Ulıǵbek esteligi hám basqalar. 
2003 jılı Nókis qalası óziniń 70-jıllıǵın nıshanlap, onda birinshi Prezidentimiz I.A.Karimov qatnastı hám usı múnásibet penen qalanı «Doslıq» ordeni menen sıylıqladı.