05.03.2024, Siyshembi

ISBILERMENLIK SUBEKTLERI MENEN NÁTIYJELI QARÍM-QATNAS SISTEMASÍN ENGIZIW HÁM OLARDÍŃ HUQÍQÍY QORǴALÍWÍN BUNNAN BÍLAY DA KÚShEYTIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń
pármanı
Sanlı texnologiyalar arqalı isbilermenlik subektleriniń mashqalaları menen islesiw sistemasın jetilistiriw, sonday-aq, olardıń huqıqları menen nızamlı máplerin qorǵaw mexanizmlerin bunnan bılay da kúsheytiw maqsetinde:
1. Ózbekstan Respublikası Prezidenti janındaǵı Isbilermenlik subektleriniń huqıqları menen nızamlı máplerin qorǵaw boyınsha wákil (keyingi orınlarda – Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil), Ekonomikalıq rawajlanıw hám kámbaǵallıqtı qısqartıw ministrligi hám Sawda-sanaat palatasınıń «b7!8n3!!.g9v.7z» birden-bir interaktiv portalın tómendegi imkaniyatlarǵa iye bolǵan «Isbilermenniń virtual ofisi» málimleme portalına (keyingi orınlarda – portal) aylandırıw haqqındaǵı usınısına kelisim berilsin:
isbilermenlik subektleriniń múrájatların kúni-túni qabıllaw, sheshiw hám bul processlerdi qadaǵalaw;
mámleketlik uyımlar hám shólkemler jáne isbilermenlik subektleri arasında tematikalıq onlayn dodalawlar hám sorawlar ótkeriw arqalı isbilermenlik jumısına tosqınlıq etip atırǵan sistemalı mashqalalardı anıqlaw jáne olardı saplastırıw boyınsha usınıslardı qáliplestiriw;
nızamshılıqtı jetilistiriw boyınsha isbilermenlik subektleriniń jámáátlik múrájatların qabıl etiw;
isbilermenlik subektleri ushın zárúr bolǵan xızmetlerden paydalanıw, sonıń ishinde, licenziya hám ruxsat beriw ózgesheligine iye hújjetler, kredit, subsidiya, kompensaciya hám kepillikler alıw, salıq hám bajıxana hákimshiligin ámelge asırıw imkaniyatın beretuǵın málimleme sistemaları menen jalǵanıw.
2. 2022-jıl 1-avgusttan sonday tártip ornatılsın, oǵan muwapıq:
a) portalǵa tómendegiler tárepinen múrájatlar kirgiziledi:
isbilermenlik subektleri;
Sawda-sanaat palatası janındaǵı «Sall-markaz» xızmeti;
Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil – isbilermenlerden kóshpeli qabıllawlarda kelip túsken múrájatlar tiykarında;
máhállede isbilermenlikti rawajlandırıw, xalıqtıń bántligin támiyinlew hám kámbaǵallıqtı qısqartıw máseleleri boyınsha rayon (qala) hákimleriniń járdemshileri. Onda, hákim járdemshileri isbilermenlik subektleriniń múrájatların máhálleniń ózinde kórip shıǵıw hám sheshiw ilajların kóredi, máhálle dárejesinde sheshiw imkaniyatı bolmaǵan múrájatlardı portalǵa kirgizedi;
b) portalǵa kirgizilgen múrájatlar avtomatlastırılǵan túrde yamasa Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil tárepinen (múrájatta wákillikli uyım kórsetilmegende) tiyisli wákillikli uyımlarǵa kórip shıǵıw hám sheshiw ushın jiberiledi;
v) wákillikli uyımlar portal arqalı kelip túsken múrájatlardı nızamshılıqta belgilengen tártipte hám múddetlerde kórip shıǵadı hám nátiyjeleri haqqında málimlemeni portalǵa kirgizedi;
g) Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil:
portalǵa kirgizilgen múrájatlardı kórip shıǵıw tártibi hám múddeti ústinen sanlı qadaǵalaw ornatadı hám nızam buzılıwı jaǵdayları boyınsha tiyisli tásir ilajların qollanadı;
Ekonomikalıq rawajlanıw hám kámbaǵallıqtı qısqartıw ministrligi hám Sawda-sanaat palatası menen birgelikte múrájatlardı tallaw tiykarında aymaqlar hám tarawlar kesiminde isbilermenlikti rawajlandırıw boyınsha Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası hám Ministrler Kabinetine hár ayda usınıslar kirgizip baradı. 
3. Isbilermenlik subektleriniń múrájatların «Isbilermenniń virtual ofisi» málimleme portalı arqalı qabıl etiw, ulıwmalastırıw hám qadaǵalaw sxeması 1-qosımshaǵa muwapıq tastıyıqlansın.
4. Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil apparatı basqarıw xızmetkerleriniń sheklengen sanı 101 shtat birligi muǵdarında belgilensin hám olardıń qosımsha 15 shtat birligi Máhálle kesiminde islesiw hám isbilermenlikti rawajlandırıw agentliginiń shtat birliklerin qısqartıw esabınan qáliplestirilsin.
5. a) Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil Sawda-sanaat palatası hám basqa da mápdar uyımlar menen birgelikte hár jılı 1-fevralǵa shekem tastıyıqlanatuǵın reje-grafikler tiykarında:
isbilermenlik subektlerinde ótkerilgen tekseriwlerdiń nızamlılıǵı hám isbilermenlik tarawındaǵı nızamshılıq hújjetleriniń orınlanıw jaǵdayı boyınsha mámleketlik uyımlar hám shólkemler, sonıń ishinde, jergilikli hákimlikler jumısında úyreniwler ótkeretuǵını;
aymaqlarda kóshpeli qabıllawlar ótkeretuǵını hám isbilermenlik subektleri tárepinen kóterilgen máselelerdi ornında sheshiw ilajların kóretuǵını;
wákillikli uyımlar ushın aymaqlarǵa shıqqan halda, isbilermenlik subektleriniń múrájatları menen islesiw hám tekseriwler ótkeriw tártibi boyınsha oqıw shınıǵıwların shólkemlestiretuǵını;
b) Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil hár jılı 1-martqa shekem Ózbekstan Respublikası Prezidentine mámleketlik uyımlar tárepinen isbilermenlik subektleriniń huqıqları menen nızamlı máplerin qorǵaw haqqındaǵı nızamshılıq hújjetlerine ámel etiliwiniń jaǵdayına baylanıslı jıllıq esabat beretuǵını belgilensin.
6. Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil Málimleme texnologiyaları hám kommunikaciyaların rawajlandırıw ministrligi jáne mápdar ministrlikler hám uyımlar menen birgelikte 2022-jıldıń aqırına shekem portal usı Pármannıń talaplarına muwapıq jetilistiriliwin hám «Elektron húkimet» sistemasınıń uyımlararalıq platformasına integraciyalanıwın, sonday-aq, portaldıń M9b8l3-8D sisteması arqalı identifikaciyalaw imkaniyatına iye mobil versiyasınıń jaratılıwın támiyinlesin.
7. Qarjı ministrligi Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákildiń tiykarlanǵan esap-sanaqlarına muwapıq 2022-jıl 1-sentyabrge shekem 2022-jıl ushın Milliy kinematografiyanı rawajlandırıw orayınıń qarjıların qáliplestiriw ushın Mámleketlik byudjetten ajıratılǵan qarjılardı optimallastırıw esabınan portaldı jetilistiriw, Sawda-sanaat palatası janındaǵı «Sall-oray» xızmetin qarjılandırıw, sonday-aq, usı Pármanda názerde tutılǵan Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil apparatınıń jumısın jetilistiriwge baylanıslı basqa da qárejetlerdi qarjılandırıw ushın zárúr qarjılardıń ajıratılıwın támiyinlesin.
Onda, 2023-jıldan baslap portaldan paydalanıw hám Sawda-sanaat palatası janındaǵı «Sall-oray» xızmetiniń jumısı Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil apparatınıń byudjetten tısqarı qorı esabınan qarjılandırıladı.
8. Ádillik ministrligi Mámleketlik salıq komiteti, Sanitariyalıq-epidemiologiyalıq tınıshlıq hám jámiyet salamatlıǵı xızmeti menen birgelikte 2022-jıl 1-sentyabrge  shekem ulıwma awqatlanıw hám usaqlap satıw tarawlarındaǵı jumıstı tártipke salatuǵın talaplardı ápiwayılastırıw hám bul tarawlardaǵı isbilermenlik subektlerin qollap-quwatlaw ilajların názerde tutatuǵın normativlik-huqıqıy hújjet joybarın Ministrler Kabinetine kirgizsin.
9. Mámleketlik geologiya hám mineral resurslar komiteti Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi hám wálayatlar hákimlikleri menen birgelikte bir ay múddette ruxsatnamaǵa iye jer astınan paydalanıwshılardıń hár jer astı mámleketlik fondı kadastrına kirgizilgen jer uchastkalarınıń dizimlerin qáliplestirsin.
Onda, qáliplestirilgen dizimlerge tiykarlanıp:
 Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi hám wálayatlar hákimlikleri bir ay múddette tiyisli jer uchastkaların Mámleketlik geologiya hám mineral resurslar komitetine turaqlı paydalanıw huqıqı tiykarında ajıratsın;
Mámleketlik geologiya hám mineral resurslar komiteti tiyisli jer uchastkaları ajıratılǵannan keyin bir ay múddette isbilermenlik subektlerine jer astınan paydalanıw maqsetleri ushın zárúr bolǵan jer uchastkaların ijara huqıqı tiykarında bersin.
10. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hám Ózbekstan Respublikası Húkimetiniń ayırım hújjetlerine 2-qosımshaǵa muwapıq ózgerisler hám qosımshalar kirgizilsin.
11. Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil eki ay múddette tómendegilerdi Ministrler Kabinetine kirgizsin:
Isbilermenlerdiń huqıqların qorǵaw boyınsha wákil apparatınıń byudjetten tısqarı qorın dúziw, onıń qarjıların qáliplestiriw hám paydalanıw tártibin názerde tutatuǵın normativlik-huqıqıy hújjet joybarın;
nızamshılıq hújjetlerine usı Pármannan kelip shıǵatuǵın ózgerisler hám qosımshalar haqqında usınıslardı.
12. Usı Pármannıń orınlanıwın nátiyjeli shólkemlestiriwge juwapker hám jeke juwapker etip Isbilermenlik subektleriniń huqıqları menen nızamlı máplerin qorǵaw boyınsha wákil D.S.Qosimov belgilensin.
Pármannıń orınlanıwın dodalap barıw, orınlaw ushın juwapker uyımlardıń jumısın muwapıqlastırıw hám qadaǵalaw Ózbekstan Respublikası Bas ministriniń orınbasarı  J.A.Qwchqorovqa júklensin.

Ózbekstan Respublikası
Prezidenti Sh.MIRZIYoEV
Tashkent qalası,
2022-jıl 27-iyul
--0--