01.12.2023, Juma

O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari

22.08.2022


17.08.2022


10.08.2022


TAEKVONDO (WT) SPORT TÚRIN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

10.08.2022


SPORT GÚRESLERINIŃ OLIMPIYA TÚRLERIN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

10.08.2022


ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ XALQÍN SOCIALLÍQ QORǴAW STRATEGIYaSÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA

10.08.2022


Xalıqlar doslıǵı kúni múnásibeti menen bir topar belsendilerdi sıylıqlaw haqqında

10.08.2022


ISBILERMENLIK SUBEKTLERI MENEN NÁTIYJELI QARÍM-QATNAS SISTEMASÍN ENGIZIW HÁM OLARDÍŃ HUQÍQÍY QORǴALÍWÍN BUNNAN BÍLAY DA KÚShEYTIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA

10.08.2022


HAYaL-QÍZLARDÍ KÁSIP-ÓNER HÁM ISBILERMENLIKKE OQÍTÍW SISTEMASÍN JETILISTIRIWGE BAYLANÍSLÍ QOSÍMShA ILAJLAR HAQQÍNDA

10.08.2022


10.08.2022


KONCERT-TAMAShA JUMÍSÍN ÁMELGE ASÍRATUǴÍN ShAXSLARDAN MÁMLEKETLIK BAJÍ ÓNDIRIW HÁM OLARDÍ SALÍQQA TARTÍW SISTEMASÍN JETILISTIRIW HAQQÍNDA

10.08.2022


2022-2026-JÍLLAR DAWAMÍNDA ÁMELGE ASÍRÍLÍWÍ MÓLShERLENGEN «QÁWIPSIZ HÁM TEGIS JOL» ULÍWMAMILLIY BAǴDARLAMASÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA

10.08.2022


ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ PREZIDENTINIŃ 2022-JÍL 2-IYuLDEGI «QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ AYMAǴÍNDA AYRÍQShA JAǴDAYLAR ENGIZIW HAQQÍNDA»ǴÍ PP-164-SANLÍ PÁRMANÍNA ÓZGERISLER KIRGIZIW HAQQÍNDA

10.08.2022


AVTOTRANSPORT QURALLARÍN BASQARÍWDA HÁM JÓNELISSIZ TAKSI JUMÍSÍN ÁMELGE ASÍRÍWDA QOSÍMShA QOLAYLÍLÍQLAR JARATÍW HAQQÍNDA

10.08.2022


10.08.2022


O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida

10.08.2022


10.01.2022


20.07.2018


20.07.2018


O'zbekiston Respublikasida atom energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida

19.07.2018


2018 yilda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar va shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylar qurish dasturlarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida

18.07.2018


O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida

17.07.2018


Aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida

14.07.2018


Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida

14.07.2018


Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining “Biznes yuritish” yillik hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida

13.07.2018


Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida

13.07.2018


12.07.2018


10.07.2018


05.07.2018


04.07.2018