27.02.2024, Seshanba

Qoraqalpog'istonning diqqatga sazovor joylari

            Qoraqalpog’iston Respublikasidagi diqqatga sazovor joylar

Nukusshahar

1

Qoraqalpog’istonRespublikasi I.V.Savitskiy nomidagi davlat san’at muzeyi

1966 yil

2

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti qoshidagi “Berdaq” muzeyi

2002 yil

3

A.Shamuratova uymuzeyi

1998 yil

4

Qoraqalpog’iston Respublikasi tarixi va ma’daniyati muzeyi

1929 yil

5

Shorshaqal’asi arxeologik obyekti

e.a. IV-III asrlar

6

Qusqanadini arxeologik obyekti

X-XIII asr

7

A.Begimov maqbarasi

XX asr

8

Marat Nurmuxammedov maqbarasi

XX asr

9

Najim Daukaraev maqbarasi

XX asr

10

Sadiq Nurimbetov maqbarasi

XX asr

11

IbrayimYusupov maqbarasi

XX asr

12

Chardjau Abdirev maqbarasi

XX asr

Amudaryotumani

13

Chilpiq arxeologik obyekti

I-IV, IX-XI asrlar

14

Xoji Eshonbobo maqbarasi

XIX-XX asrlar

15

Besh tubatepaligi arxeologik obyekti

I-Vasrlar

16

Qal’ajiq qo’rg’oniarxeologikobyekti

XIII-XIVasrlar

17

Nazarxanqal’a arxeologik obyekti

XVIII-XIXasrlar

18

Nazarxan Din garxeologik obyekti

Х-ХШ asrlar

19

Xo’janiyazbiy madrasasi

XVIII-XIXasrlar

20

Shayx Jalil bobo maqbarasi

XII-XIV, XIX asrlar

21

Xoji Eshon bobo maqbarasi

XIX-XX asrlar.

1937 йил, 1998 йилда қайта

тикланган

 

Mo’ynoqtumani

22

Qoraqalpogiston Respublikasi tarixi va madaniyati muzeyi Mo'ynoq filiali

1984 yil

23

“Kemalar qabristoni”

1970-yillardanso’ng

24

Ernazarqal’a (Izlimjol) arxeologikobyekti

XVIII-XIX asrlar

25

Molla Pirimqal’aarxeologikobyekti

XVIII-XIX asrlar

26

Ajiniyaz maqbarasi

XIX asr

27

Xakim ota maqbarasi

XII-XIII asrlar

Xo’jaylitumani

28

Mazlumxon suluv maqbarasi

XII-XIV asrlar

29

Gaurqal’a arxeologik obyekti

e.a. IV-IIIasrlar

30

ErejepXalifa madrasasi

XI-XIIasrlar

31

Qirqshopan maqbarasi

XII-XIVasrlar

32

Shamun-Nabi maqbarasi

XIII-XIVasr

33

Madamin Xan maqbarasi

XIX asr

Ellikqal’atumani

34

Norinjon bobomaqbarasi (ziyoratgoh)

X-XII asrlar, XIV, XX asrlar

35

“Tuproqqal’a” arxeologik obyekti

I-IV, VI asrlar

36

“Qirqqizqal’a” arxeologik obyekti

I-IV asrlar

37

“Guldursinqal’a” arxeologik obyekti

XII-XIII asrlar

38

Burgutqal’aarxeologik obyekti

VI-VIII asrlar

39

Buran qal’aarxeologik obyekti

XI-X asrlar

40

Dumanqal’a arxeologik obyekti

e.a. IV-III asrlar

41

Qurbonboy Jirovmaqbarasi

1958-йил

42

Аyazqal’a–arxeologik obyekti

VII-VIIIasrlar

43

Аyazqal’a– 3 arxeologik obyekti

e.a. IV-IIIasr, b.e..III-IVasrlar

Qo’ng’irottumani

44

“Dovutota” maqbarasi

XVIII-XIXasrlar

45

“Buraxonota” qal’asiarxeologikobyekti

IX-XII asrlar

46

Payg’ambarQizauilema’daniymerosobyekti

XVIII-XIX asrlar

47

Balaauilema’daniymerosobyekti

XVIII-XIX asrlar

48

Sudocheko’li

ХП-ХШ asrlar

49

Urgaqal’a

Х-ХШ asrlar

50

AbdiramanOtepovmaqbarasi

XIX-XXasrlar

Qorao’zaktumani

51

Jampiqqal’aarxeologikobyekti

e.a.IV-III asrlar

52

Gaur qal’a (Sultan Uizdak) arxeologikobyekti

e.a.IV-IIIasrlarb.e.VIasrlar

53

Qabaqliotamaqbarasi

XVIII-XIX asrlar

54

JiyenJirawdiqqatgasazovorjoyi

XVIII asr

55

KuyikSeytmaqbarasi

XVIII-XIX asrlar

56

Qoshqaratamaqbarasi

XII-XIII asrlar

57

Murat Shayxdiqqatgasazovorjoyi

XVIII-XIX asrlar

58

Oteshshayirdiqqatgasazovorjoyi

XIX asr

59

XurlimanBaqsidiqqatgasazovorjoyi

XIX-XX asrlar

Kegeylitumani

60

Kuyikqal’aarxeologikobyekti

VII-VIII asrlar

61

Ichanqal’aarxeologikobyekti

XVIII-XIX, XX aslar

Qonliko’ltumani

62

90-yillar muzeyi

2018 yil

63

Jana qal’aarxeologikobyekti

XIX asrlar

Beruniytumani

64

“Sultan Uvays” ziyoratgohi

XII-XIV asr, XVII-XIX asr

65

“Kechirmasota” maqbarasi

XII-XIV asr, XVI-XIX  asrlar

66

Ayazqal’aarxeologikobyekti

e.a. IV-III asr

67

Kat qal’aarxeologikobyekti

e.a. IV-III asr

68

Oqshaxonarxeologikobyekti

e.a. IV-IIIasr

69

Qizilqalaarxeologikobyekti

e.a. IV-IIIasr

70

Fil qal’aarxeologikobyekti

e.a. IV-IIIasr

71

Abu RayhonBeruniy memorial kompleksi

1998 yil

 

Chimboytumani

72

“Berdaq bobo”maqbarasi

XX asr

73

“Aximbetbaqsi” maqbarasi

XVIII-XIX asr

74

“Qaraqumishan”maqbarasi

XVIII-XIX asr

75

“Kunxo’ja bobo”maqbarasi

XIX asr

76

“Axun bobo”maqbarasi

XIX asr

77

Qirg’aqal’aarxeologikobyekti

ХП-ХШ asrlar

78

Po’rlitog’arxeologikobyekti

E.av. II asr, b.e. XII-XIII-XVII-XIX asrlar

79

"Erejeptentek" maqbarasi

XIX asr

Sho’manaytumani

80

A.Musayevmaqbarasi

XIX-XXasrlar

81

Jana qal’aarxeologikobyekti

XVIII-XIXasrlar

82

Qaziboboqorgoniarxeologikobyekti

e.a.V-IVasr

83

Sazliuyqorgoniarxeologikobyekti

e.a.V-IVasr

Taxtako’pirtumani

84

MustafoEshonmachiti

XIX-XXasrlar

85

Aydosqal’aarxeologikobyekti

XIXasr

86

Qorganshaqalamadaniymerosobyekti

VI-VIII asrlar

87

Jamanqal’aarxeologikobyekti

XVIII-XIX asrlar

To’rtko’ltumani

88

AbajanDurdiyevdiqqatgasazovorjoyi

1977-yil

89

QalandarDog’limadrasasi

XVIII-XIX asrlar

90

Adamliqal’aarxeologikobyekti

VII-VIII asrlar

91

Angkaqal’aarxeologikobyekti

I-V asrlar

92

Jambasqal’aarxeologikobyekti

e.a.IV-IIIasrb.e.IVasr

 

Nukustumani

93

“ImomEshon” maqbarasi

XVIII asr

94

“Azler baba”maqbarasi

XII-XIII asrlar

95

Qazimaurikmaqbarasisi

XVIII-XIX asrlar

96

Dari qal’ama’daniymerosobyekti

VII-VIII asrlar

97

Qirantog’ ma’daniymerosobyekti

e.a. II asr, IV-VII, XIII XVII XX asrlar

98

Toqqal’ama’daniymerosobyekti

e.a. IV-III asr, b.e. XIII asr