27.02.2024, Seshanba

Xalqi


  1. Doimiy aholi soni. Qoraqalpog'iston Respublikasi doimiy aholi soni 2018 yil 1 aprel holatiga        1847,6 ming kishini tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkish 2018 yilning yanvar-mart oylariga 5,3 ming kishiga yoki 0,3 %ga o'sdi. Jumladan shahar aholisi soni 920,4 ming kishini (Jami aholi sonidagi ulushi 49,2%) qishloq aholisi soni 955,0 mirng kishini (50,8%) tashkil etadi.

  2. Respublika kesimida tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, 2019 yil 1aprel holatiga eng ko'p aholi soni Nukus shahrida 316,3 ming kishini (respublika aholisi sonidagi ulushi 16.9% ni) va To'rtkul tumanida 211,1 kishini (11,2%) aksincha eng kam aholi soni Mo'ynoq 31.4 ming kishini (1,7%) va Taxtako'pir tumanida 39, 9 ming kishi (2,1%) ni tashkil etdi.