25.11.2020, Chorshanba

Vazirlar Kengashi rahbarlik qiladigan komissiyalar