05.06.2023, Дүйшемби

Қараөзек районы ҳәкимлиги


Қараөзек районы ҳәкимлиги

  Утамбетов Узақберген Тлеуимбетович

Қараөзек районы ҳәкими

 Мәнзил:

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

 0 (361) 465-55-25

Факс:

0 (361) 465-46-66

E-mail:

 qoraozak.t@exat.uz

 

Қабыллаў күнлери:

Жума,10:00 - 12:00

 


Куўатбаев Куўанышбай Куўатбаевич


Қараөзек районы ҳәкиминиң Экология ҳәм Аралбойы аймақларын раўажландырыў мәселелери бойынша биринши орынбасары

 Мәнзил:

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

0 (361) 465-55-77

Факс:

0 (361) 770-70-10

E-mail:

x.bayjanov@umail.uz, x.bayjanov@exat.uz,

Қабыллаў күнлери:

Сәршемби,10:00 - 12:00

 

 

Азербаев Қуўанышбай Көшкинбаевич

Қараөзек районы ҳәкиминиң финанс-эканомика ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў мәселелери бойынша биринши орынбасары

 Мәнзил:

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

0 (361) 465-55-77

Факс:

0 (361) 770-70-10

E-mail:

x.bayjanov@umail.uz, x.bayjanov@exat.uz,

Қабыллаў күнлери:

Сәршемби,10:00 - 12:00

 

Аметов Ғайрат Махаматдинович

 


Қараөзек районы ҳәкиминиң қурылыс, коммуникациялар, коммунал хожалық, экология ҳәм көклемзарластырыў мәселелери бойынша орынбасары

 Мәнзил:

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

0 (361) 465-51-00

Факс:

0 (361) 465-46-66

E-mail:

p.ernazarov@exat.uz,

 

Қабыллаў күнлери:

Сийшемби,10:00 - 12:00

 

Баймуратов Анвар Махсетович

Қараөзек районы ҳәкиминиң орынбасары-инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими баслығы

 Мәнзил::

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

0 (361) 465-51-00

Факс:

0 (361) 465-46-66

E-mail:

a.amirxanov@exat.uz,

Қабыллаў күнлери:

Сийшемби,10:00 - 12:00

 

  

Жуманазаров Ануарбек Жолдасбаевич 

Қараөзек районы ҳәкиминиң орынбасары – Аўыл ҳәм суў хожалығы бөлиминиң баслығы 

 Мәнзил::

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

0 (361) 465-51-00

Факс:

0 (361) 465-46-66

E-mail:

p.ernazarov@exat.uz,
a.amirxanov@exat.uz,

Қабыллаў күнлери:

Сийшемби, 10:00 - 12:00

 

Қосыбаев Ильич Балтабаевич

Қараөзек районы ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық  раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық мәселелери бойынша орынбасары

 Мәнзил:

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

 0 (361) 465-55-77

Факс:

0 (361) 465-55-77

E-mail:


Қабыллаў күнлери:

Сәршемби, 10:00 - 12:00

 


Сагидуллаева Роза Бегдуллаевна

Қараөзек районы ҳәкиминиң  орынбасары — Шаңарақ ҳәм ҳаял-қызлар бөлими баслығы

 Мәнзил:

230400, Қараөзек районы, Ғәрезсизлик көшеси 49-жай

Телефон:

0 (361) 465-55-47

Факс:

0 (361) 465-46-66

E-mail:

r.qarmiysova@exat.uz,

Қабыллаў күнлери:

Пийшемби, шемби 10:00 - 12:00

 

Қарақалпақстан Республикасы Қараөзек районының ҳәкими  тәрепинен 2019-жыл даўамында Қараөзек районында физикалық ҳәм юридикалық шахслар менен ушырасыўлар өткериў мақсетинде шөлкемлестирилген көшпели ҳәм ғалабалық қабыллаўлар өткериў кестеси


Қараөзек районы ҳәкимиятында жумыс алып барыўшы бөлимлер: 


Район ҳәкими;

Район ҳәкиминиң экономика ҳәм исбилерменлик мәселелери бойынша биринши орынбасары;

Район ҳәкиминиң санаатты раўажландырыў, капитал қурылыс, коммуникациялар ҳәм коммунал хожалығы мәселелери бойынша орынбасары; 

Район ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық  раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық мәселелери бойынша орынбасары; 

Район ҳәкиминиң орынбасары, ҳаял-қызлар комитетиниң баслығы 

Ҳәким жәрдемшиси; 

Ис жүргизиўши; 

Ҳуқықый мәсләҳәтши; 

(девонхона) 1-дәрежели қаниге; 

Шөлкемлестириў-қадағалаў топарының баслығы; 

Шөлкемлестириў-қадағалаў топар жетекши қанийге; 

Шөлкемлестириў-қадағалаў топарының 1-дәрежели қанигеси; 

Капитал қурылыс,  коммуникациялар,  коммунал хожалығы ҳәм абаданластырыў мәселелери бойынша бас қәнигеси– 1; 

Район ҳәкимлигиниң экономика ҳәм социаллық раўажландырыў мәселелери бойынша бас қәнигелери – 2; 

Ҳаял-қызлар комитетиниң бас қәнигеси; 

Ҳәкимлик жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бас қәнигеси; 

Ҳәкимлик қасындағи жас өспиримлер менен ислесиў комиссиясының жуўаплы хаткери; 

Бас есапшы; Қараөзек районы ҳаққында қысқаша мағлыўмат

Қараөзек арйони 1975-жыл 26-сентябрде дүзилген. Қараөзек районы Қарақалпақстан Республикасының аймақлық бир бөлеги болып,  оның арқа-шығыс тәрепинде жайласқан. Район батыстан Шымбай,  Кегейли,  Нөкис районлары,  арқадан Мойнақ районы,  шығыстан Тахтакөпир районы,  шығыс-қубладан Беруний районы ҳәм қубла-батыстан Амиўдәрья районы менен шегаралас.


Майданы 5, 89 мың кв.км. Районда бир қалаша типиндеги посёлка,  4  мәҳелле,  7 аўыл пуқаралар жыйыныбар. Орайлық-Қараөзек қалашасы.


2018-жыл 1-июль ҳалатина көре халық саны 52, 1 мың адамды қурайды. Соннан 15, 6 мың адам қалада,  36, 5 мың адам аўылда жасайды.


Ҳаўа-райы өзгериўшең. Жазда қурғақ ҳәм ыссы,  қыста суўық болып келеди.


Район тийкарынан аўыл хожалығына қәнигелескен болып,  тийкарынан пахташылық ҳәм ғәллешилик жетистириў менен шуғылланади.