09.06.2023, Жума

Ҳаяллар ортасында руўхый-билимлендириў жумыслар натийжелилигин асырыў, олардың ден саўлығын ҳәм медициналық мәдениятын асырыў бойынша комплекс басшыы басшыи

Ҳаяллар ортасында руўхый-билимлендириў жумыслар натийжелилигин асырыў,олардың ден саўлығын ҳәм медициналық мәдениятын асырыў бойынша комплексбасшыы басшыи

16.05.2018