04.06.2023, Екшемби

Өзбекстан Республикасы Президентиниң " Аймақлардың социаллық-економикалық раўажланыўыны жеделлестириў илажлары туўрысында" 2017 йиль 8 августдағы шешими. ПП-3182

Өзбекстан Республикасы Президентиниң " Аймақлардың социаллық-економикалықраўажланыўыны жеделлестириў илажлары туўрысында" 2017 йиль 8 августдағышешими. ПП-3182

16.05.2018