27.02.2024, Сийшемби

Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары

Исбилерменлер күни мүнәсибети мененн елимизди раўажландырыўға мүнәсип үлес қосып киятырған тараў ўәкиллеринен бир топарын сыйлықлаў ҳаққында

22.08.2022


17.08.2022


10.08.2022


ТАЭКВОНДО (WT) СПОРТ ТҮРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


СПОРТ ГҮРЕСЛЕРИНИҢ ОЛИМПИЯ ТҮРЛЕРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫН СОЦИАЛЛЫҚ ҚОРҒАЎ СТРАТЕГИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


Халықлар дослығы күни мүнәсибети менен бир топар белсендилерди сыйлықлаў ҳаққында

10.08.2022


ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИ МЕНЕН НӘТИЙЖЕЛИ ҚАРЫМ-ҚАТНАС СИСТЕМАСЫН ЕНГИЗИЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ ҚОРҒАЛЫЎЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА КҮШЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫ КӘСИП-ӨНЕР ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ ОҚЫТЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


10.08.2022


КОНЦЕРТ-ТАМАША ЖУМЫСЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРАТУҒЫН ШАХСЛАРДАН МӘМЛЕКЕТЛИК БАЖЫ ӨНДИРИЎ ҲӘМ ОЛАРДЫ САЛЫҚҚА ТАРТЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


2022-2026-ЖЫЛЛАР ДАЎАМЫНДА ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛЫЎЫ МӨЛШЕРЛЕНГЕН «ҚӘЎИПСИЗ ҲӘМ ТЕГИС ЖОЛ» УЛЫЎМАМИЛЛИЙ БАҒДАРЛАМАСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ 2022-ЖЫЛ 2-ИЮЛЬДЕГИ «ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҒЫНДА АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР ЕНГИЗИЎ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ПП-164-САНЛЫ ПӘРМАНЫНА ӨЗГЕРИСЛЕР КИРГИЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


АВТОТРАНСПОРТ ҚУРАЛЛАРЫН БАСҚАРЫЎДА ҲӘМ ЖӨНЕЛИССИЗ ТАКСИ ЖУМЫСЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎДА ҚОСЫМША ҚОЛАЙЛЫЛЫҚЛАР ЖАРАТЫЎ ҲАҚҚЫНДА

10.08.2022


10.08.2022


Өзбекстан Республикасында шарўашылық тараўы ҳәм оның тармақларын раўажландырыў бойынша 2022-2026-жылларға мөлшерленген бағдарламаны тастыйықлаў ҳаққында

10.08.2022


10.01.2022


20.07.2018


Фан ва олий таълим соҳаси ходимларининг меҳнат ҳақи миқдорини янада ошириш, илмий ва илмий-техник фаолият натижалари жорий этилишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида

20.07.2018


Ўзбекистон Республикасида атом енергетикасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида

19.07.2018


2018 йилда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй-жойлар ва шаҳарларда арзон кўп квартирали уйлар қуриш дастурларини амалга ошириш механизмларини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

18.07.2018


Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида

17.07.2018


Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида

14.07.2018


Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

14.07.2018


Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг “Бизнес юритиш” йиллик ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини янада яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида

13.07.2018


Суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд ҳокимияти органларига ишончни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида

13.07.2018


12.07.2018


10.07.2018


05.07.2018


04.07.2018