27.02.2024, Сийшемби

Ҳүжжетлер

Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан шөлкемлестирилген нызам ҳүжжетлери бузғанлығы ушын иркилген транспорт қуралларын сақлаў орынларына (жәрийма майданшалары) транспорт қуралларын алып келиў, жайластырыў ҳәм сақлаў хызметлери көрсетилгени ушын өндирилетуғын төлемлердиң шекленген муғдарларын белгилеў ҳаққында
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан базарлар ҳәм саўда комплекслериниң басқармалары тәрепинен өндирип алынатуғын бир мәртелик жыйымлар, ижара төлеми ҳәм көрсетилетуғын хызметлер ушын өндирилетуғын төлемлердиң ең кем муғдарларын белгилеў ҳаққында
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Қарақалпақстан Республикасында 2023-жылда мәмлекетлик көшпес мүлкинен пайдаланыў ушын ижара төлеминиң ең кем ставкаларын тастыйықлаў ҳаққында
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Нөкис районы аймақларынан ағып өтиўши «Бозатаў» каналының суўды қорғаў зонасын ҳәм жаға бойы аймағын белгилеў ҳаққында
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Нөкис, Кегейли, Қараөзек ҳәм Тахтакөпир районлары аймақларынан ағып өтиўши «Қуўаныш жарма» каналының суўды қорғаў зонасын ҳәм жаға бойы аймағын белгилеў ҳаққында
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Исбилерменлер күни мүнәсибети мененн елимизди раўажландырыўға мүнәсип үлес қосып киятырған тараў ўәкиллеринен бир топарын сыйлықлаў ҳаққында
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
ТАЭКВОНДО (WT) СПОРТ ТҮРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
СПОРТ ГҮРЕСЛЕРИНИҢ ОЛИМПИЯ ТҮРЛЕРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫН СОЦИАЛЛЫҚ ҚОРҒАЎ СТРАТЕГИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Халықлар дослығы күни мүнәсибети менен бир топар белсендилерди сыйлықлаў ҳаққында
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИ МЕНЕН НӘТИЙЖЕЛИ ҚАРЫМ-ҚАТНАС СИСТЕМАСЫН ЕНГИЗИЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ ҚОРҒАЛЫЎЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА КҮШЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекистон Республикаси Низамлары
ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫ КӘСИП-ӨНЕР ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ ОҚЫТЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
КОНЦЕРТ-ТАМАША ЖУМЫСЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРАТУҒЫН ШАХСЛАРДАН МӘМЛЕКЕТЛИК БАЖЫ ӨНДИРИЎ ҲӘМ ОЛАРДЫ САЛЫҚҚА ТАРТЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
2022-2026-ЖЫЛЛАР ДАЎАМЫНДА ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛЫЎЫ МӨЛШЕРЛЕНГЕН «ҚӘЎИПСИЗ ҲӘМ ТЕГИС ЖОЛ» УЛЫЎМАМИЛЛИЙ БАҒДАРЛАМАСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекистон Республикаси Низамлары
ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ 2022-ЖЫЛ 2-ИЮЛЬДЕГИ «ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҒЫНДА АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР ЕНГИЗИЎ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ПП-164-САНЛЫ ПӘРМАНЫНА ӨЗГЕРИСЛЕР КИРГИЗИЎ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
АВТОТРАНСПОРТ ҚУРАЛЛАРЫН БАСҚАРЫЎДА ҲӘМ ЖӨНЕЛИССИЗ ТАКСИ ЖУМЫСЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎДА ҚОСЫМША ҚОЛАЙЛЫЛЫҚЛАР ЖАРАТЫЎ ҲАҚҚЫНДА
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Өзбекстан Республикасында шарўашылық тараўы ҳәм оның тармақларын раўажландырыў бойынша 2022-2026-жылларға мөлшерленген бағдарламаны тастыйықлаў ҳаққында
Өзбекстан Республикаси Президенти пәрман, қарарлары
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23-сонли қарори тўғрисида
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 январдаги ПҚ-4962-сонли қароритўғрисида
Министрлер Кеңесиниң қарарлары
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 январдаги ПҚ-4940-сонли қарори тўғрисида
Министрлер Кеңесиниң қарарлары