30.09.2023, Saturday

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 194-B-sonli farmoyishi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 194-B-sonli farmoyishi